Med Chromebook er det enkelt å tilpasse undervisningen til elevenes behov

Chromebook er ute av startgropen på ti sekunder, og batteriene varer hele skoledagen lang.

Rogier de Wit, IKT-teamleder på CSG Jan Arentsz

Utfordringen

Skolen hadde allerede et elektronisk læremiljø med bærbare PC-er, stasjonære PC-er og datarom, men utviklingen av nye krav til utdanning hadde økt behovet for skreddersydd digitalt undervisningsmateriell, både i og utenfor klasserommet. «Vi brukte veldig mye tid på å planlegge og vurdere forskjellige metoder for å tilby enkeltundervisning med en egen datamaskin til hver av elevene», sier utdannings- og IKT-koordinator Kees Koopman. «Vi var ikke begeistret for 'ta med din egen enhet'-metoden, da det ville gjort det umulig å undervise hvis alle hadde forskjellig maskinvare og programvare.»

Løsningen

Derfor skapte skolen en alternativ strategi: Ta med din egen Chromebook. Disse lette enhetene starter veldig raskt, slik at verdifull undervisningstid ikke går tapt. De hadde et vellykket pilotprosjekt med to klasser forrige skoleår, og responsen fra både lærere og elever var entusiastisk. Etter en serie med seminarer og presentasjoner spurte de ansatte ikke lenger om hvorfor de trengte Chromebook – de fant opp nye måter de kunne bruke den på.