Nyskapende Clarkstown Central School District hjelper Google med å lage det nyeste produktet sitt: Classroom

Lærerne kan tilordne oppgaver til elevene på et øyeblikk, slik at elevene får maksimalt læringsutbytte i klasserommet.

Paul Lepore, lærer i samfunnsfag for 8. klasse ved Felix Festa Middle School

Utfordringen

Lærerne i Clarkstown Central School District syntes det var tungt å arbeide med kompliserte og dyre programmer og utstyr. Teamet for undervisningsteknologi og kollegene deres hadde behov for en enkel og brukervennlig løsning som kunne hjelpe dem med å organisere undervisningen.

Løsningen

Etter å ha brukt Google Classroom i noen måneder kunne lærerne og IT-teamet melde om to hovedfordeler: økt deltakelse og engasjement fra elevene – og bedre organisering av undervisningen. Med Google Classroom kunne de holde orden på elevenes oppgaver, og de fikk tilgang på svært nyttige samarbeidsverktøy og apper som var enkle å bruke og distribuere.