Churston Ferrers Grammar School opplever en revolusjon innen kommunikasjon med G Suite og Chromebook

Det som er flott med Chromebook, er at den ganske enkelt fungerer. Vi tok dem ut av esken og ga dem rett til elevene – ingenting må konfigureres. Ideelt sett vil vi helst bytte ut alle nettbøkene våre med Chromebook snarest mulig.

Ben Forte, IT-nettverksadministrator på Churston

Utfordringen

Churston har sterk tro på betydningen av å gjøre elevene kjent med digitale kommunikasjonsmetoder – skolen mener at dette kan bidra til å engasjere dem, skape flere og bedre samhandlinger med lærerne, utvide læreopplevelsen og forberede dem på arbeidslivet og videre utdanning. Skolen ser også mye nytteverdi i bruk av teknologi for å effektivisere administrative prosesser. Skolen har investert mye i teknologi i løpet av de siste årene, og nå har den seks datarom med 30 PC-er i hvert, et digital skiltsystem for kunngjøringer fra skolen, bærbare PC-er for bruk i timene, og et nytt Wi-Fi-system. Churston hadde imidlertid fortsatt noen tekniske problemer med maskinvare og e-postkommunikasjon som forhindret skolen fra å nå målet om å bli et digitalt utstyrt læremiljø.

Løsningen

Etter vurdering av flere muligheter for forbedring av e-postsystemet, valgte Churston den nettbaserte samarbeids- og kommunikasjonspakken G Suite for Education, som inneholder Gmail, Google Dokumenter, Google Kalender og Google Nettsteder. Etter byttet til G Suite har e-post blitt hovedmetoden for kommunikasjon mellom de ansatte, elevene og foreldrene, og G Suite brukes mye til samarbeid både i og utenfor klasserommet. Som følge av dette vellykkede prosjektet har Churston nå et prøveprosjekt med ti Chromebooker – planen er å bruke flere etter hvert for å erstatte de bærbare PC-ene skolen bruker nå, når de blir utdatert.