Med Chromebook får elevene ved CSG De Waard hjelp til å utvikle ferdighetene de trenger i et fremtidsrettet yrkesliv.

Ved hjelp av Chromebooks har vi skapt et skolesystem som baner vei for fremtiden.

Tejo Vink, direktør for sekundærutdanning på CSG De Waard

Utfordringen

Før organisasjonen begynte å bruke Chromebook, hadde hver skole én tjener og ett nettverk, og hvert klasserom hadde to PC-er. Disse ble administrert av en tredjepart, noe som var dyrt, og CSG De Waard ønsket at flere elever skulle få tilgang til flere datamaskiner og mer fleksible IT-løsninger. Derfor startet de en vurdering av de tilgjengelige mulighetene.

Løsningen

Direktør for sekundærutdanning, Tejo Vink, kjente til G Suite og holdt øye med utviklingen innenfor IT via Internett-forumer. Han og flere av kollegene hans deltok på møter om digital utdanning, og snakket med eksperter om emnet. Til slutt valgte de et nytt system som de nå kaller «Internett-skolen». De kjøpte over 500 Chromebooks til de 17 utdanningsinstitusjonene, og alle ansatte har siden den gang gjort G Suite til en uunnværlig del av undervisningen. «De kjente ikke til ting som deling av dokumenter og muligheten for å logge på hjemmefra», sier Vink. «Men vi avholdt to opplæringsdager, som var til stor hjelp. Vi bruker Google Disk som sentral plattform, og vi har også begynt å bruke Hangouts for nettprat og videosamtaler.»