Brittany Wenger skrev en algoritme som skulle gjøre det enklere å oppdage brystkreft

Priser definerer ikke hvem jeg er, men de anerkjenner den vitenskapelige forskningen min. Hvert år blir forskningen mer kompleks og får mer potensiale for å gagne menneskeheten.

Brittany Wenger, student på Duke University

Utfordringen

Leger streber etter å tilby pasientene sine konsekvent og pålitelig pleie. Brittany Wenger hadde personlig erfaring med kreft, samt et ønske om å gjøre verden bedre. Derfor bestemte hun seg for å bruke sine evner som vitenskapsperson og forsker for å skape et utrolig, nesten levende, nettverk for brystkreftdiagnostikk.

Løsningen

Ved å bruke nettskyens muligheter skapte Brittany et utrolig nettverk som viste seg å oppdage kreft med stor nøyaktighet. Bidraget hennes til Google Science Fair lignet en kunstig hjerne som lærte nettskynettverket hvordan det kunne oppdage mønstre som er for kompliserte til at mennesker kan se dem. Ved å bruke disse kunstige nervenettverkene på enkeltpersoners data, kunne programmet hennes oppdage brystkreft med en nøyaktighet på 99,1 %. Programmet hennes brukes på sykehus for å diagnostisere pasienter.