Med G Suite viser Academies Enterprise Trust vei for høyskoler i Storbritannia

Vi hadde ikke ventet at det skulle bli så enkelt å bytte, eller at overføringen til G Suite skulle gi oss så mange muligheter. I tillegg til at elevenes utdanning blir enda bedre, er det også mye enklere å administrere enhetene de bruker.

Chris Meaney, direktør for IKT i Academies Enterprise Trust

Utfordringen

AET har som mål å sikre at hver eneste elev fra alle de 76 skolene en dag kan delta i den lokale, regionale og nasjonale økonomien, og å hjelpe dem med å utvikle ferdighetene og selvtilliten de trenger for å kunne bidra til samfunnet. Som en del av dette er bruk av teknologi avgjørende for å sikre at AET kan gjøre mest mulig ut av læringsmulighetene som finnes. AET ble hindret fra å utforske alle mulighetene teknologien tilbyr for læring, fordi de tekniske systemene varierte enormt mellom de forskjellige skolene. Uten et ensrettet system var det vanskelig å etablere effektive prosesser og forenklede budsjettstrukturer. Derfor arbeidet hver av skolene isolert fra de andre, både når det gjaldt administrasjon og kunnskapsdeling.

Løsningen

Sommeren 2012 begynte AET å bruke G Suite for Education, den nettbaserte kommunikasjons- og samarbeidspakken som utdanningsinstitusjoner kan bruke gratis. Pakken inneholder blant annet Gmail, Google Kalender, Google Disk, Google Nettsteder og Google Classroom. AET så mulighetene dette kom til å skape for læring i klasserommet, bedre deling av kunnskap mellom skolene, mer effektiv administrasjon, og tilgang hjemmefra for alle. Skolene har også levert ut mange klassesett med Google Chromebooks – rimelige, nettleserbaserte, bærbare PC-er som gir rask og enkel tilgang til nettet – for å sikre at alle elevene har tilgang til oppdatert teknologi.