Hvem samarbeider vi med?

For å øke tilgangen til datautdanning og stimulere til utvikling av fremtidsrettede ferdigheter inngår vi direkte partnerskap med nyskapende organisasjoner og støtter ideelle organisasjoner via Google.org.

Bedre tilgang til teknologi og kunnskap for alle elever

4-H National Council

Opplæring i ledelse for unge gjennom praktiske prosjekter i vitenskap, landbruk, samfunnsfag med mer.

American Library Association (ALA)

Program som setter biblioteksansatte i stand til å hjelpe elever og studenter med å lære tekniske ferdigheter.

Anita Borg Institute

En ideell organisasjon som arbeider for å rekruttere, ivareta og fremme kvinnelige medarbeidere i teknologibransjen.

Black Girls Code

En organisasjon som gir afroamerikanske jenter mulighet til å tilegne seg kunnskap innenfor datafag og teknologi.

Boys and Girls Clubs of America

En organisasjon som tilbyr fritidsaktiviteter og kveldskurs for barn og ungdom, så de kan legge grunnlaget for å lykkes i fremtiden.

Code.org

En ideell organisasjon som arbeider for å øke tilgangen til dataundervisning for elever i underrepresenterte samfunnsgrupper.

Code Next

Et initiativ for å inspirere afroamerikanske og latinamerikanske ungdommer til å bli morgendagens teknologiledere.

Girl Scouts of the USA

En organisasjon der jenter utvikler mot, selvtillit og selvstendighet og får inspirasjon til å gjøre verden til et bedre sted.

Girls Who Code

Gratis ferie- og fritidsaktiviteter for å fremme dataferdigheter hos jenter.

Level Playing Field Institute

Programmer som skal bryte barrierer og redusere fordommer knyttet til realfag og teknologi, samt dyrke frem talenter i underrepresenterte samfunnsgrupper.

MIT App Inventor

En innføring i programmering og apputvikling som gjør koding enklere å forstå.

National Center for Women and Information Technology (NCWIT)

Et nettverk for ideelle organisasjoner som arbeider for å øke kvinneandelen i IKT-bransjen.

National Girls Collaborative Project

Et program for organisasjoner i USA som arbeider for å få flere jenter til å studere naturfag, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk («STEM»).

Scratch

Et visuelt programmeringsspråk som er gratis å bruke, og som er utviklet av MIT Media Lab.

Technovation

Et globalt program for å fremme teknologi og entreprenørskap blant jenter.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.