De R.N. Podar School brengt leerlingen toekomstgerichte vaardigheden bij met Google Apps for Education

Google Apps for Education werd al snel de standaard en het enthousiasme over nieuwe werkwijzen werkte aanstekelijk.

Avnita Bir, directrice, R.N. Podar School, Mumbai

Uitdaging

Een verschuiving in het onderwijsbeleid van India en de introductie van de Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) verhoogde de werkbelasting van docenten aanzienlijk en vereiste meer samenwerking en documentatie. Docenten hadden een technologische oplossing nodig omdat ze met een traditionele aanpak niet efficiënt aan de vereisten van de CCE konden voldoen.

Oplossing

R.N. Podar stapte in 2011 over op Google Apps for Education. Alle docenten, personeelsleden en leerlingen hebben een eigen Google Apps for Education-account, 6000 in totaal. Hoewel de CCE de aanleiding was om over te stappen, ontdekten de docenten al snel dat Google Apps for Education ook interessante mogelijkheden biedt voor lesgeven en leren. De lestijd bleek steeds productiever en interessanter te worden, waardoor de leerprestaties van de leerlingen aanzienlijk verbeterden.