KIPP Bridge Charter School biedt leerlingen meer mogelijkheden via tablets met GPFE

Met het oog op het nieuwe curriculum zijn Nexus-tablets met Google Play for Education een belangrijk hulpmiddel voor leerlingen om overzicht te krijgen, zaken vanuit meerdere perspectieven te benaderen en overwogen meningen te uiten. Werkstukken zijn hierdoor een stuk dynamischer geworden.

Cathy Cowan, docent tweede klas middelbare school, KIPP Bridge Charter School

Uitdaging

Het is voor KIPP Bridge Charter School een flinke taak om ervoor te zorgen dat al het lesmateriaal voldoet aan de normen voor elk leerjaar. KIPP Bridge Charter School wil leerlingen goed voorbereiden op het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en hen daarvoor de relevante kennis en vaardigheden meegeven. De school weet dat technologie een belangrijke rol kan spelen bij de verbetering van het leerproces en om de overgang naar het vervolgonderwijs soepel te laten verlopen. KIPP wilde de leerlingen laten werken met een computer en internet om te voldoen aan de onderwijsnormen die de nadruk leggen op kritisch denken en het vormen van argumenten op basis van meerdere bronnen.

Oplossing

Via tablets met Google for Education konden docenten van KIPP belangrijke apps eenvoudig via de cloud delen met leerlingen. De tablets boden leerlingen een nieuwe manier om internet te gebruiken tijdens de les, en toegang tot een grote verzameling leeroefeningen. De technologie werd enthousiast onthaald en de implementatie verliep zonder problemen. De interface is erg gebruiksvriendelijk en daardoor hadden leerlingen al snel door hoe ze de tablets moesten gebruiken.