De jezuïetenscholen ondersteunen het leerlingenonderwijs in digitale vaardigheden met Chromebooks.

Dankzij Chromebooks kunnen onze leerlingen zich verder verdiepen in een bepaald onderwerp en meer informatie zoeken op internet. Ze maken en delen materiaal met andere leerlingen en met de docenten. Leerlingen ontwikkelen hierdoor belangrijke digitale vaardigheden.

Pablo Laspra, beheerder sociale netwerken en webservices, docent op de school Colegio San Ignacio in Oviedo.

Uitdaging

De jezuïetenscholen zijn zich er altijd bewust van geweest dat het aanpassen van hun onderwijsmethoden aan de moderne tijd een prioriteit is. Vooral de laatste jaren zijn ze bezig geweest met de digitalisering van het onderwijsproces. Een aantal jaar geleden zetten de jezuïetenscholen computerlokalen op die de leerlingen konden gebruiken bij bepaalde vakken. Ze gebruikten in wezen gewoon traditionele kantoorsoftware voor hun schoolwerk. Dit systeem bleek erg onpraktisch en het bracht diverse problemen met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud en gebruiksmogelijkheden, hoge kosten als gevolg van licenties en vooral problemen bij het delen van documenten en informatie tussen leerlingen en docenten. Naast deze situatie was er de noodzaak het onderwijsproces aan te passen aan de nieuwe digitale wereld. Dit zette een groep docenten die betrokken waren bij ICT-ontwikkeling ertoe aan de Raad van Bestuur van de scholen toestemming te vragen om een innovatieslag te maken met de introductie van Chromebooks en Google Apps in de klas.

Oplossing

In 2014 hebben deze scholen hun inspanningen om tot een volledige digitalisering van hun onderwijsaanbod te komen aanzienlijk versterkt. Niet alleen om technologie in de klas te introduceren, maar ook met het doel het onderwijsproces te verbeteren, te optimaliseren en het modern en kostenefficiënt te maken. Zo kunnen leerlingen optimale digitale vaardigheden opdoen om later een succesvolle loopbaan te kunnen opbouwen.