Leerlingen van Del Mar Union verbeteren hun schrijfvaardigheid aanzienlijk

De combinatie van Chromebooks en Google Apps werpt zijn vruchten af. Het aantal leerlingen met goede tot zeer goede cijfers voor het examen schrijfvaardigheid is sinds de introductie van Chromebooks verdubbeld.

Stephanie Sullins, docent, Del Mar Union School District

Uitdaging

Docenten van Del Mar zochten naar een effectievere manier om de schrijfvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Het schoolteam kwam tot de conclusie dat leerlingen moesten beschikken over een eigen laptop om hun schoolwerk beter te kunnen uitvoeren. Del Mar focust op onderwijsnormen die de nadruk leggen op het gebruik van technologie ter bevordering van kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit. Het leiderschapsteam van DMUSD wilde daarom de manier veranderen waarop onderwijs wordt gegeven en meer technologie gaan gebruiken.

Oplossing

Een bepalende factor voor Del Mar om te kiezen voor Chromebooks in het klaslokaal was de gebruiksvriendelijkheid van Google Apps. Na verschillende tablets en computers te hebben getest, concludeerde Del Mar dat Google Chromebooks het meest praktisch en betaalbaar waren en het beste aansloten op hun eigen doelstellingen.