Sekolah Vedruna akan menjimatkan sehingga €600,000 dalam masa 4 tahun berikutnya disebabkan oleh penghapusan kos penyelenggaraan dan pelesenan.

Dengan pengenalan Chromebook di dalam kelas, kami berusaha untuk meningkatkan motivasi dan keupayaan pembelajaran murid-murid kami sekali gus. Kami juga mahu merintis jalan untuk para guru ke arah bentuk pengajaran berasaskan kecekapan yang akan membantu merangsang saling berhubungan antara murid dan guru, dengan itu juga memudahkan kerja berkumpulan di dalam bilik darjah dan di luar kelas.

Pere Viñas, guru Utama di Vedruna School di Ripoll.

Cabaran

Walaupun sebelum ini telah ada sekolah Vedruna yang menggunakan persekitaran Google Apps for Education, namun sekolah tersebut tidak mendapat sokongan Chromebook. Pada tahun 2013 suatu percubaan rintis telah dimulakan dengan Chromebook dalam usaha penuh tekad untuk membawa pendidikan digital murid ke tahap seterusnya dan sistem ini didapati menawarkan kelebihan sebenar yang tertentu dalam persekitaran pembelajaran berbanding sistem sebelumnya, yang berasaskan subjek bilik darjah pengajian komputer kepada batasan penggunaan yang teruk.

Penyelesaian

Sebelum ini telah ada beberapa pusat yang menggunakan persekitaran Google Apps for Education, tetapi tanpa sokongan Google Chromebooks. Percubaan pertama yang lengkap telah dijalankan pada bulan September 2013 menggunakan Chromebook dalam kursus pendidikan menengah yang wajib di sekolah menengah Vedruna di daerah Gracia, Barcelona. Dalam fasa pertama ini 150 Chromebook telah digunakan, dengan murid-murid dan tenaga pengajar mula berhubungan, menilai kemampuan dan ciri-ciri peranti tersebut. Selepas tiga bulan sistem ini didapati menawarkan kelebihan sebenar berbanding sistem yang terdahulu dan pihak lembaga pengurusan Vedruna telah memutuskan untuk membawa usaha ini ke tahap seterusnya.