Jesuits’ Schools menyokong pendidikan pelajarnya dalam kemahiran digital menggunakan Chromebook.

Chromebook telah membenarkan pelajar kami untuk menyelidik lebih banyak tentang topik yang tertentu dan mencari lebih banyak maklumat di Internet. Mereka mereka cipta dan berkongsi bahan dengan para pelajar lain dan guru. Para pelajar membangunkan kemahiran digital yang penting.

Pablo Laspra, Social Networks, Pentadbir Perkhidmatan Web dan guru di Colegio San Ignacio School di Oviedo.

Cabaran

Jesuits’ Schools selama ini berpendapat bahawa menyesuaikan skim pendidikan mereka kepada masa kini merupakan suatu keutamaan dan mereka telah terlibat dalam pendigitalan proses pendidikan terutama sekali sejak tahun-tahun kebelakangan ini. Beberapa tahun yang lalu, Jesuits’ Schools telah mewujudkan makmal komputer yang boleh digunakan oleh para pelajar dalam subjek tertentu, secara asasnya menggunakan suite office tradisional untuk kertas akademik mereka. Walau bagaimanapun, mereka mendapati sistem ini amat tidak praktikal dan mempunyai beberapa masalah seperti masalah penyelenggaraan, masalah kebolehgunaan, kos tinggi disebabkan oleh lesen dan terutama sekali apabila menyentuh tentang perkongsian dokumen dan maklumat antara pelajar dan guru. Selain daripada situasi ini, keperluan yang besar untuk mengguna pakai proses pendidikan kepada persekitaran digital baharu telah menggalakkan sekumpulan guru yang terlibat dalam pembangunan I.C.T. untuk meminta semua Lembaga Sekolah tersebut agar memberi kelulusan bagi menghadapi dengan tegas inovasi yang memperkenalkan Chromebook dan Google Apps di dalam bilik darjah.

Penyelesaian

Pada tahun 2014, ketiga-tiga sekolah ini telah meningkatkan dengan ketara usaha mereka untuk menjalankan pendigitalan usul pendidikan, tetapi bukan sahaja dengan tujuan untuk membawa teknologi ke bilik darjah, bahkan dengan objektif untuk meningkatkan, mengoptimum dan membangunkan proses pendidikan yang moden dan berkesan kos, yang menyediakan kemahiran digital optimum kepada para pelajar agar berjaya membangunkan kerjaya mereka pada masa hadapan.