Chromebook membantu pelajar di CSG De Waard mempelajari kemahiran abad ke-21.

Kami telah mewujudkan sistem sekolah yang melakar jalan untuk masa depan menggunakan Chromebook.

Tejo Vink, Pengarah Pendidikan Sekolah Tinggi, CSG De Waard

Cabaran

Sebelum organisasi mula menggunakan Chromebook, setiap sekolah mempunyai satu pelayan dan rangkaian dan setiap bilik darjah mempunyai dua PC. Ini telah diuruskan oleh pihak ketiga, yang mahal dan CSG De Waard mahu lebih ramai murid untuk mendapat akses kepada lebih banyak komputer dan IT yang lebih fleksibel. Bertitik tolak daripada matlamat itu, organisasi mula mengkaji pilihan yang tersedia.

Penyelesaian

Pengarah Pendidikan Sekolah Tinggi Tejo Vink telah biasa dengan G Suite dan telah memerhatikan pembangunan dalam dunia IT melalui forum Internet. Beliau dan beberapa rakan sejawatnya menghadiri mesyuarat tentang pendidikan digital dan bercakap dengan pakar tentang subjek tersebut. Akhirnya mereka memilih sistem baharu, yang kini mereka rujuk sebagai “Sekolah internet”. Mereka membeli lebih 500 Chromebook untuk 17 pertubuhan pendidikan dan sejak itu semua kakitangan telah menjadikan G Suite sebagai bahagian penting dalam pengajaran mereka. “Mereka tidak biasa dengan perkara seperti perkongsian dokumen dan idea dapat log masuk dari rumah,” ujar Vink. “Tetapi kami telah mengadakan latihan selama dua hari, yang ternyata amat membantu. Kami menggunakan Google Drive sebagai platform pusat dan kami juga telah mula menggunakan Hangouts bagi sembang dan persidangan video.”