Membantu pelajar, ibu bapa dan pendidik di seluruh dunia melibatkan diri dalam bidang sains komputer

Membantu pelajar, ibu bapa dan pendidik di seluruh dunia melibatkan diri dalam bidang sains komputer

PENDIDIKAN KOMPUTER SAINS GOOGLE

“CS First membantu kami melibatkan pelajar dalam mempelajari asas pengaturcaraan komputer.”

BACA LAGI

Cik Betsy Hare

Peserta CS First, Pakar Teknologi Pendidikan di Sekolah Menengah Oakbrook di Ladson, SC.

PENDIDIKAN KOMPUTER SAINS GOOGLE

“Selepas menghadiri parti Made with Code saya yang pertama, saya berasa berkuasa dan seperti kawalan berada dalam tangan saya. Saya benar-benar mendapat inspirasi.”

BACA LAGI

Amaya, 13 tahun

Peserta Made with Code di Girls Inc., Pacific Northwest (Portland, Oregon)

PENDIDIKAN KOMPUTER SAINS GOOGLE

“Anugerah RISE pada tahun 2012 benar-benar membantu memangkinkan pertumbuhan luar biasa dalam tempoh dua tahun yang lalu...”

BACA LAGI

Chelsey Roebuck

Rakan Kongsi RISE dan Pengarah Eksekutif dan Pengasas Bersama ELiTE, NYC

PENDIDIKAN KOMPUTER SAINS GOOGLE

“Semasa bengkel CS4HS, kami dapat menguasai Scratch dengan serta-merta dan menggunakannya untuk memperkenalkan pengaturcaraan kepada pelajar...”

BACA LAGI

Shannon Houtrouw

Peserta CS4HS dan guru sains komputer untuk Pusat Matematik dan Sains Kawasan Kalamazoo.

PENDIDIKAN KOMPUTER SAINS GOOGLE

"Bagi saya, sebelum ini pengekodan merupakan satu cabaran, tetapi Pencil Code membolehkan saya menguji kemahiran pengekodan saya.”

BACA LAGI

Allie Maltzman

Peserta Pencil Code, kelas 2018.

×

Cabaran

Cik Hare menyedari bahawa pelajar perempuan tercicir daripada kelas yang memfokus pada teknologi. Selepas bercakap dengan beberapa orang pelajar, beliau menyedari bahawa beliau tidak mungkin dapat menukar pilihan mata pelajaran mereka, tetapi beliau boleh menawarkan persekitaran selepas sekolah di mana mereka berasa selesa untuk bekerjasama, berkomunikasi dan berhubung dengan rakan mereka melalui sains komputer.

Lawati CS First

Penyelesaian

Menyedari bahawa CS bukan sekadar duduk di hadapan skrin, Cik Hare membuat Girls in Tech, program selepas sekolah selama 2 jam untuk pelajar perempuan sekolah menengah mengukuhkan pasukan, berhubung dengan masyarakat dan menggunakan Google CS First bagi mempelajari asas pengaturcaraan komputer. Wanita daripada komuniti teknologi tempatan dijemput untuk membincangkan kerjaya mereka dan membantu memberikan bimbingan semasa pelajar bekerja dalam projek CS First mereka. Kebanyakan remaja perempuan itu bermula tanpa pendedahan kepada sains komputer namun selepas itu mereka dahagakan lebih banyak projek dan teruja untuk menunjukkan kemahiran pengekodan mereka kepada rakan sebaya, sahabat, keluarga dan ahli komuniti.

Sumber

×

Cabaran

Sebelum Made With Code, Amaya tidak mempunyai banyak pengalaman dalam pengekodan dan tidak tahu bila dan di mana pengekodan digunakan. Amaya berkata dia bersyukur dengan Girls Inc. dan pengalaman Made With Code yang diperolehnya dan dia berasa terlalu ramai pelajar perempuan yang belum diberi peluang untuk belajar kod atau digalakkan mengejar kerjaya sains komputer.

Lawati Made with Code

Penyelesaian

Melalui Made With Code Amaya nampak bahawa perempuan mampu bekerja dalam pekerjaan sains komputer dan mencapai kesetaraan dengan lelaki dalam pengaturcaraan. Amaya turut mendapat inspirasi untuk mengajar kod kepada remaja perempuan lain di Girls Inc. Melalui pengalaman ini, Amaya membina keyakinan, belajar mengenai kekuatannya dan menemui potensi kepimpinan yang dimilikinya.

Sumber

×

Cabaran

ELiTE was specifically interested in learning how to better serve girls as emerging leaders in technology. They sought to learn from WAAW Foundation (Working to Advance African Women) and model best practices to engage more girls, specifically in Africa.

Lawati RISE

Penyelesaian

Elite berjaya mengaplikasikan pembelajaran mereka dari Kenya, Ghana dan Nigeria ke Amerika Syarikat di mana mereka kini menjalankan program luar kurikulum yang lebih inklusif di sekolah. Walaupun tumpuan mereka adalah untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih baik untuk remaja perempuan, dengan perubahan mereka telah melihat kualiti kerja yang lebih baik daripada semua pelajar.

Sumber

×

Cabaran

Menurut kajian Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat 2015, sekurang-kurangnya 17 negeri telah melaporkan kekurangan guru sains komputer, sesetengahnya tidak berkembang sejak tahun 1990. Menyokong pertumbuhan pendidikan sains komputer bermakna membangunkan dan mengekalkan guru berkualiti tinggi yang memahami amalan terkini dan pedagogi pendidikan sains komputer.

Lawati CS4HS

Penyelesaian

CS4HS menyediakan dana kepada pakar pendidikan sains komputer tempatan untuk perancangan dan pembangunan pembangunan profesional guru CS. Program CS4HS berbeza-beza mengikut wilayah berdasarkan keperluan guru tempatan, tetapi hasilnya adalah sama: guru meningkatkan keyakinan mereka dalam mengajar sains komputer dan menjalinkan hubungan yang berharga dengan guru CS lain.

Sumber

×

Cabaran

Beaver Country Day School, a small private school in Massachusetts, recognized the growing importance that computer science plays in the world. However, like many schools in the US, they didn’t offer any programming classes, so their students weren’t getting exposure to CS

Lawati Pencil Code

Penyelesaian

Bagi menangani hal ini, pada tahun 2013, Beaver Country Day School menjadi sekolah pertama di negara ini yang menyepadukan sains komputer ke dalam setiap kelas mereka. Daripada bahasa Inggeris kepada Seni hinggalah Matematik, mereka menggunakan alat Pencil Code untuk menyepadukan pengaturcaraan ke dalam kurikulum mereka. Kini pelajar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dengan Pencil Code, daripada mereka bentuk chatbot, kepada membuat penggambaran visual Macbeth, hinggalah kepada menyelesaikan persamaan matematik, serta membina apl yang memberitahu anda berapa jam anda perlu mengulang kaji setiap malam.

Sumber

CS First

“CS First membantu kami melibatkan pelajar dalam mempelajari asas pengaturcaraan komputer.”

Made With Code

“Selepas menghadiri parti Made with Code saya yang pertama, saya berasa berkuasa dan seperti kawalan berada dalam tangan saya. Saya benar-benar mendapat inspirasi.”

RISE

“Anugerah RISE pada tahun 2012 benar-benar membantu memangkinkan pertumbuhan luar biasa dalam tempoh dua tahun yang lalu...”

CS4HS

“Semasa bengkel CS4HS, kami dapat menguasai Scratch dengan serta-merta dan menggunakannya untuk memperkenalkan pengaturcaraan kepada pelajar...”

Pencil Code

"Bagi saya, sebelum ini pengekodan merupakan satu cabaran, tetapi Pencil Code membolehkan saya menguji kemahiran pengekodan saya.”

Ditahan dalam Penyelidikan

Kami menjalankan kajian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara meningkatkan kesedaran pelajar dan akses kepada sains komputer. Kami berusaha untuk mendedahkan pemacu yang mendorong pelajar dan halangan yang menghalang mereka daripada mengikuti pengajian sains komputer.

LIHAT KERTAS PENYELIDIKAN

Mencari Sains Komputer: Akses dan Halangan dalam Pendidikan K-12 A.S.

Tinjauan terhadap penguasa, pengetua, guru, ibu bapa dan pelajar.

Wanita yang Memilih Sains Komputer - Perkara Paling Penting

Faktor utama yang mendorong wanita muda mengambil jurusan CS.