Arlingtonin itsenäinen koulupiiri purkaa tekniikan käytön esteitä

Haaste

AISD:n koulupiirissä panostettiin tekniikan käyttöön strategian mukaisesti, mutta yhteistyö tuotti päänvaivaa. Tiedon jakaminen tarkoitti käytännössä useita edestakaisia sähköposteja, jotka sisälsivät Microsoft Wordin eri versioilla luotuja liitteitä. Dokumenttien avaaminen ja jakaminen oppitunnilla vei arvokasta aikaa opetukselta. Myös tekniikan integroiminen opetukseen ja oppimiseen oli haasteellista. Kouluilla oli tietokoneluokkia, joissa oli PC- ja Mac-koneita, ja luokkahuoneissa oli minikannettavia, iPadeja ja kannettavia, mutta laitteet ja tekniikka eivät näkyneet tuntisuunnitelmissa. Kaksi vuotta sitten Arlingtonin asukkaat hyväksyivät veron, jonka tuotoilla hankittiin lisää tekniikkaa paikallisiin kouluihin. Päämääränä oli hankkia luokkahuoneisiin lisää laitteita oppilaiden ja opettajien käyttöön. Lisärahoituksen avulla jokaiseen luokkahuoneeseen saatiin hankittua tekniikkaa vähintään sen verran, että oppilaat pystyivät käyttämään laitteita päivittäin.

"Googlen ansiosta voimme muokata ja uudistaa opetusta ja oppimista, koska erilaiset ryhmät voivat jakaa toisilleen tietoja, tehdä yhteistyötä ja saada toisiltaan palautetta. Meillä on nyt käytössämme konkreettiset strategiat ja työkalut tavoitteidemme saavuttamiseen."

Barry Fox, Opetusteknologian johtaja

Ratkaisu

AISD:n koulupiiriin valittiin Chromebookit 3.–12. luokan oppilaiden käyttöön, sillä ne ovat edullisia ja helppokäyttöisiä, niissä on hyvä akunkesto ja ne vastaavat eri koulujen ja luokka-asteiden oppilaiden tarpeisiin. Opettajat edistivät kehitystä ottamalla G Suite for Educationin käyttöön heti Chromebookien käyttöönoton jälkeen. Varhaiset omaksujat alkoivat heti käyttää Googlen työkaluja luokkahuoneissa, ja järjestelmänvalvojat huomasivat pian työkalujen olevan tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Nykyisin G Suite for Educationia käytetään oppilaitoksen kaikilla tasoilla. Sen helppokäyttöisyys on nopeuttanut käyttöönottoa. "Opettajat jakavat dokumentteja oppilaille hetkessä suorien linkkien ja Google Classroomin avulla", kertoo koulupiirin opetustekniikan johtaja Barry Fox. "Oppilaat hyppäävät mukaan, luovat ja työskentelevät pienryhmissä. Yhteistoiminnallisuus on lisääntynyt merkittävästi." "Yhden kouluviikon aikana luodaan keskimäärin 50 000–80 000 Google-dokumenttia", kertoo koulupiirin opetustekniikan asiantuntija Jim Holland. "Googlesta on tullut itsestäänselvyys: niin oppilaiden, järjestelmänvalvojien kuin opettajien oletetaan muistavan Google-tunnuksensa, sillä niin moni asia on sidottu alustaan."

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.