Tietojenkäsittelykoulutuksen tutkimus

Tietojenkäsittely on tulevaisuutemme kannalta ratkaisevassa asemassa – eikä vain tietojenkäsittelyalalle vuosittain syntyvien työpaikkojen vuoksi. Tietojenkäsittely kehittää monimutkaisten ongelmien ratkaisussa tarvittavaa kriittistä ajattelua, uusien ideoiden perustana olevaa luovuutta sekä kykyjä, jotka edistävät innovaatioita sekä tekniikan saralla että muilla aloilla.

Google Computer Science

Tutkimuksemme tunnistaa strategioita, jotka parantavat käsityksiä tietojenkäsittelystä ja laajentavat oppimismahdollisuuksia kaikille opiskelijoille.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Diversity Gaps in Computer Science: Exploring the Underrepresentation of Girls, Blacks and Hispanics

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

Tytöt ovat todennäköisesti poikia vähemmän tietoisia CS:n opetuksesta koulun ulkopuolella. Tytöt saavat poikia vähemmän kannustusta opettajilta ja vanhemmilta, ja he ovat vähemmän kiinnostuneita CS:n opiskelusta.

Afroamerikkalaiset ja latinot ovat kiinnostuneempia CS:stä ja heidän vanhempansa tukevat heitä todennäköisemmin kuin valkoisissa perheissä.

Afroamerikkalaisten ja latinalaisten oppilaiden tietokoneen käyttö kotona ja koulussa on epäsuhdassa CS-tunneille altistumisen ja niiden saavutettavuuden kanssa.

Oppilaat, varsinkin tytöt ja latinot, näkevät harvoin itsensä kaltaisia tietojenkäsittelytieteilijöitä mediassa.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

Trends in the State of Computer Science in U.S. K-12 Schools

Toisen vuoden Google–Gallup‑tutkimus käsittelee ensimmäisen vuoden jälkeen avainmittareilla tapahtuneita muutoksia. Se luo uutta tietoa yli 1 600 oppilaan, 1 600 vanhemman, 1 000 opettajan, 9 800 rehtorin ja 2 300 koulutoimenjohtajan kyselyvastauksista. Saimme seuraavanlaisia tuloksia:

40 % rehtoreista kertoi koulunsa tarjoavan ohjelmointia/koodausta sisältäviä IT-kursseja (25 % kasvu edellisestä vuodesta).

Kaikilla ryhmillä on edelleen positiivinen näkemys CS-opetuksesta ja ‑urista.

Vaikka vanhemmat pitävät CS:n oppimista korkeassa arvossa, harvat vanhemmat ja opettajat ovat erikseen ilmaisseet tukensa CS-opetukselle.

CS:n yhdistämiseen toisiin oppiaineisiin ja innokkaiden opettajien kouluttamiseen on edellytyksiä.

Share the infographic.

Computer Science Education In Spain 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

Eräs tärkeimmistä CS-opetusta edistävistä tekijöistä on se, että oppilaiden ja vanhempien keskuudessa parannetaan ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, mitä CS on ja miten sitä sovelletaan käytännössä.

Vanhemmat eivät tue lastensa CS-opintoja, koska he ovat huolissaan. Huolet liittyvät aiheen vaikeuteen, digitaalisten laitteiden ylikäyttöön ja kyberturvallisuuteen.

Vanhemmat vaikuttavat aktiivisesti oppilaiden päätökseen jatkaa CS:n opiskelua. Erityisesti tytöt kokevat toisinaan, että heidän vanhempansa eivät tue CS:n opiskelun jatkamista.

CS:n laajamittaisen opetussuunnitelmaan sisällyttämisen kannalta on ensisijaisen tärkeää rohkaista opettajia ja tukea heitä kehittämään ammattiosaamistaan.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Näkemyksiä tietotekniikasta: opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien mielikuvia Yhdysvalloissa

Gallup, Inc:n kanssa tekemämme tutkimuksen toinen raportti syventyy lähes 16 000 vastaajalta saamiimme tietoihin. Se tutkii ryhtymistä tietotekniselle tai siihen liittyvälle työuralle ja näihin uriin liittyviä käsityksiä sekä demografisia eroja. Saimme seuraavanlaisia tuloksia:

Opiskelijoille, vanhemmille ja opettajille tietoteknisen työn ja yleisen tietokoneiden käyttötaidon välinen ero on epäselvä.

Stereotypiat tietoteknisen uran valitsevista henkilöistä ovat edelleen vallalla tiedotusvälineiden kuvauksissa sekä opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien omissa käsityksissä.

Tietotekniseen uraan suhtaudutaan positiivisesti, ja tietotekniikkaa arvostavat todennäköisimmin pienituloisten kotitalouksien vanhemmat sekä opettajat, joilla on paljon pienituloisten ateriaedun piirissä olevia opiskelijoita.

Latinalaisamerikkalaiset, naispuoliset ja pienituloiset opiskelijat eivät muita opiskelijoita todennäköisemmin ole opiskelleet tietojenkäsittelytiedettä.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Searching for Computer Science: Access and Barriers in U.S. K-12 Education

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Tietotekniikan käyttäminen on hyvin tärkeää oppilaiden tietojenkäsittelyn oppimiseen tarvittavan itseluottamuksen kannalta.

Tietojenkäsittelyn oppimismahdollisuudet kouluissa ovat useimmille oppilaille hyvin rajalliset. Kun siihen liittyviä kursseja on tarjolla, ne eivät ole kovin kattavia.

Oppilaat ja vanhemmat ovat hyvin kiinnostuneita tietojenkäsittelyn opiskelusta koulussa, mutta koulujen ja kuntien päättäjät aliarvioivat kiinnostuksen määrää.

Koulujen tietojenkäsittelyopetuksen tarjoamisen esteitä ovat muun muassa muiden oppiaineiden korkeat vaatimukset sekä pätevien opettajien saatavuus ja palkkaamiseen käytettävissä olevan budjetin rajallisuus.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Women Who Choose Computer Science – What Really Matters

Naisten osuus tietojenkäsittelyn alalla kandidaatintutkinnon suorittaneista opiskelijoista oli 37 % vuonna 1984, mutta vuonna 2014 se oli 18 %. Halusimme ymmärtää, miten voisimme kääntää tämän laskusuuntauksen nousuksi. Tutkimme yli 1 700:aa yhdysvaltalaista opiskelijaa löytääksemme avaintekijät, jotka kannustavat nuoria naisia tietojenkäsittelyalalle. Saimme seuraavanlaisia tuloksia:

Sosiaalinen rohkaisu vanhemmilta, opettajilta, perheeltä, kavereilta ja mediasta oli tärkeä tekijä, joka ohjasi tyttöjä tietojenkäsittelyalalle.

Käsitys urasta on usein puutteellinen, mikä kertoi tarpeesta monipuolistaa tietojenkäsittelijöiden kuvauksia ja näyttää tietojenkäsittelyn sovellusmahdollisuuksia useilla eri aloilla.

Akateeminen näkyvyys kehittää mielenkiintoa ja kykyjä tietojenkäsittelyyn. Kuka tahansa voi puhua tietojenkäsittelyn puolesta kouluissa ja tunnistaa mahdollisuuksia omassa yhteisössään tai verkossa.

Minäkuvalla on olennainen rooli, ja sitä pitäisi vahvistaa huolellisesti tasapuoliseksi rakennetulla kulttuurilla.

Read the report in Spanish or Japanese.