Tuemme projekteja ja organisaatioita, jotka tuovat oppimismahdollisuuksia kaikkien ulottuville

Olemme lahjoittaneet viiden viime vuoden aikana yli 160 miljoonaa dollaria koulutuksen maailmanlaajuisten erojen kaventamiseksi ja kannustaneet Googlen työntekijöitä tarjoamaan vapaaehtoista teknistä asiantuntija-apua. Tavoitteemme on auttaa useampia ihmisiä erityisesti vähäosaisissa yhteisöissä hyödyntämään tekniikkaa koulussa ja sen ulkopuolella.

Tavoitteena maailmanlaajuisesti tasapuolinen koulutus

Tekniikan avulla voidaan luoda monipuolisempia oppimisympäristöjä ja parantaa oppimistuloksia, mutta kaikki oppilaat eivät hyödy tästä kehityksestä yhtäläisesti.

Annamme Google.orgin kautta 50 miljoonan dollarin avustuksen organisaatioille, jotta ne voivat vastata tähän haasteeseen kolmella tavalla: hankkimalla oppilaille oikeat oppimateriaalit, tarjoamalla opettajille uusimmat taidot ja tekniikat ja mahdollistamalla oppimisen koulun ulkopuolella.

Lisätietoja on osoitteessa Google.org Katso video
Two educators discuss something in front of a Chromebook.

Vähäosaisten oppilaitosten ja yhteisöjen tukeminen

Digiloikan onnistuminen vaatii muutakin kuin laitteita ja yhteyksiä. Opettajille on tarjottava mahdollisuuksia koulutukseen, taitojen kehittämiseen ja työkalujen käyttöön, jotta he voivat hyödyntää opetuksessa tehokkaasti teknologiaa ja omaa osaamistaan.

Siksi käynnistimme dynaamisen oppimisprojektin, uuden kokeilun, joka on osa jatkuvaa pyrkimystämme varmistaa, että tekniikkaa hyödynnetään kaikissa kouluissa. Aluksi annamme 7 miljoonan dollarin avustuksen Digital Promiselle, joka tukee kokopäiväisiä tekniikkavalmentajia 50:ssä pienituloisten oppilaiden yläkoulussa Yhdysvalloissa. Valmentajat auttavat opettajia parantamaan oppilaiden oppimistuloksia tekniikan avulla yhteisöissä.

Lisätietoja dynaamisesta oppimisprojektista

Teemme koulumatkasta oppimismatkan

Koulutyö edellyttää yhä useammin internetyhteyttä, mutta miljoonilla oppilailla ei kuitenkaan ole yhteyttä käytettävissään kotona.

Teemme yhteistyötä yhdysvaltalaisten koulupiirien kanssa laajentaaksemme Rolling Study Halls ‑hanketta maaseutuyhteisöihin. Hankkeen ansiosta tuhansilla oppilailla on enemmän aikaa oppimiseen kouluajan ulkopuolella. Järjestämme koulubusseihin langattomat yhteydet ja laitteita, ja lapset saavat tarvittaessa myös tukea bussissa työskentelevältä opettajalta.

Lue lisää Rolling Study Halls ‑hankkeesta Katso video
Three students crowded around a mobile device.

Seuraavan sukupolven varustaminen tulevaisuudessa tarvittavilla taidoilla

Yli 65 % oppilaista työskentelee tulevaisuudessa työpaikoilla, joita ei ole vielä edes olemassa¹, mutta suurin osa nuorista ei vielä kehitä ongelmanratkaisutaitoja tai digitaalisia perusvalmiuksia, joita he tarvitsevat varautuakseen tulevaan.

Annamme avustuksia järjestöille, luomme ohjelmia tietojenkäsittelykoulutukseen pääsyn parantamiseksi ja autamme opettamaan laskennallista ajattelua entistä useammille tytöille ja naisille sekä aliedustetuille oppilaille. Tavoitteemme on tarjota kaikille oppilaille joustavat taidot, joita he tarvitsevat tulevaisuuden suurimpiin haasteisiin vastaamiseksi.

Lisätietoja tietojenkäsittelyn tuesta

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.