Windsor Southeast Supervisory Union käynnistää 1:1 Chromebooks -ohjelman yhteistyön lisäämiseksi.

Nyt kaikki oppilaani lähtevät samalta viiivalta. Heillä on tilaisuus opetella teknisiä perustaitoja, kuten koneella kirjoittamista, sähköpostietikettiä ja tiedon etsimistä internetistä. Näitä taitoja he tarvitsevat jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Kate Ryan, neljännen luokan matematiikan opettaja

Haaste

WSESU tarvitsi teknisen ratkaisun, joka ei edellytä manuaalista varmuuskopiointia ja jota pystyisi laajentamaan WSESU:n kasvaessa. Tavoitteena oli yhteistyön lisääminen teknologian avulla ja 1:1-mallin käyttöönotto lisäämättä taloudellista tai teknistä taakkaa.

Ratkaisu

Vuonna 2012 WSESU kokeili Chromebookien käyttöä yhdessä koulussa viides- ja kuudesluokkalaisilla. Seuraavana lukuvuonna luokkien 5–8 oppilaat kahdessa koulussa saivat Chromebookit, ja seuraavana vuonna kaikki luokkien 3–11 oppilaat pääsivät käyttämään Chromebookia. 1:1-ohjelma antaa oppilaille mahdollisuuden opiskella missä ja milloin tahansa. Sen lisäksi digitaaliset oppimateriaalit tukevat WSESU:n tavoitetta tarjota kaikille oppilaille tasa-arvoista opetusta.