Vedrunan koulut säästävät jopa 600 000 euroa seuraavan neljän vuoden aikana eliminoimalla ylläpito- ja käyttölupakustannukset.

Otimme Chromebookit käyttöön luokissa, koska halusimme lisätä oppilaiden motivaatiota ja samalla heidän oppimiskykyään. Lisäksi halusimme opettajien siirtyvän enemmän osaamiseen perustuvaan opetustapaan. Sen ansiosta oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutussuhde vahvistuu ja näin myös ryhmätöiden tekeminen luokassa ja luokan ulkopuolella on helpompaa.

Pere Viñas, ala-asteen opettaja Ripollin Vedrunan koulussa

Haaste

Joissakin Vedruna-kouluissa oli jo aikaisemmin käytössä Google Apps for Education -ympäristö, mutta niissä ei ollut Chromebookeja opetuksen tukena. Vuonna 2013 aloitettiin pilottikokeilu Chromebookien käyttämiseksi. Selkeänä tavoitteena oli viedä oppilaiden digiopetus askeleen pidemmälle kuin ennen. Huomattiin, että järjestelmä oli oppimisympäristössä huomattavasti parempi kuin edellinen tietotekniikan opetukseen perustuva järjestelmä, jossa oli merkittäviä käyttörajoituksia.

Ratkaisu

Useissa koulukeskuksissa oli jo käytössä Google Apps for Education -ympäristö, mutta opetuksen tukena ei ollut käytössä Google Chromebookeja. Syyskuussa 2013 tehtiin ensimmäinen varsinainen kokeilu käyttämällä Chromebookeja pakollisilla kursseilla Vedrunan toisen asteen koulussa Gracian alueella Barcelonassa. Ensimmäisessä vaiheessa käytössä oli 150 Chromebookia, joiden ominaisuuksia ja toimintoja oppilaat ja opettajat alkoivat arvioida. Kolmen kuukauden jälkeen todettiin, että järjestelmä on selkeästi parempi kuin edellinen järjestelmä, ja Vedrunan johtokunta päätti viedä kokeilun seuraavalle tasolle.