Vermontissa yläasteen oppilaat paransivat paikallisia luontopolkuja tablettien avulla

Työskentely ulkona konkreettisessa ja ympäristöön vaikuttavassa projektissa lisää oppilaiden kiinnostusta merkittävästi verrattuna opiskeluun luokassa. Luonnossa liikkuminen ja tiedon kerääminen maastosta on oppilaille täysin uusi tapa oppia.

Matt Allen, innovaatioasiantuntija, St. Albans City School

Haaste

St. Albans City School etsii jatkuvasti uusia tapoja inspiroida oppilaitaan uuden oppimiseen luokkahuoneiden ulkopuolella. Koska koulussa on paljon oppilaita, joilla ei ole tietokonetta kotona, oppilaille haluttiin tehokkaat, joustavat, edulliset ja kestävät laitteet. Opettajat halusivat myös jakaa oppilaiden käyttöön monipuolisia oppimistyökaluja ja resursseja tehtävätyöskentelyn tueksi.

Ratkaisu

Android-tabletit, Google Apps ja Google Play for Education auttoivat oppilaita selviytymään projektista loistavasti. Opettajat olivat iloisia nähdessään oppilaidensa vaikuttavan positiivisesti yhteisöönsä ja tekevän yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden kanssa ainutlaatuisessa kouluprojektissa.