RN Podarin koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Google Apps for Educationin avulla

Google Apps for Educationista tuli täällä elämäntapa, ja kaikki halusivat vuorollaan kokeilla erilaisia tapoja tehdä asioita.

Avnita Bir, rehtori, R.N. Podarin koulu, Mumbai

Haaste

Intian koulutuspolitiikan muutos sekä jatkuvan ja kattavan arvioinnin (Continuous and Comprehensive Evaluation) käyttöönotto lisäsi merkittävästi opettajien työmäärää ja edellytti enemmän yhteistyötä ja dokumentointia. Opettajat tarvitsivat teknologiaratkaisun, koska he eivät pystyneet vastaamaan tehokkaasti uuden arviointitavan vaatimuksiin perinteisillä menetelmillä.

Ratkaisu

R.N. Podar otti käyttöön Google Apps for Educationin vuonna 2011. Koululla on nyt 6 000 Google Apps for Education ‑tiliä, yksi jokaiselle opettajalle, henkilökunnan jäsenelle ja oppilaalle. Ratkaisu otettiin alun perin käyttöön uuden arviointimenetelmän vuoksi, mutta opettajat huomasivat pian, että Google Apps for Education tarjosi myös mahtavia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. Oppitunnit käytettiin tehokkaammin ja innostuneemmin, joten oppilaiden oppimistulokset kasvoivat merkittävästi.