1TWO1-hanke valmistaa Richlandin 2. koulupiiriä tulevaa varten

Google on antanut oppilaillemme mahdollisuuden julkaista tehtäviä ja olla yhteydessä muihin luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Oppilaat tekevät enemmän luovaa yhteistyötä kuin koskaan aiemmin.

Donna Teuber, teknologiaintegraation koordinaattori

Haaste

Koulupiiri halusi tuoda luokkahuoneisiin henkilökohtaisempia laitteita ja antaa oppilaille valmiudet käyttää teknologiaa. Päättäjät tiesivät, että tietotekniikan tuominen paremmin oppilaiden saataville lisäisi oppilaiden osallistumista, luovuutta, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Saavuttaakseen nämä tavoitteet he loivat 1TWO1-tietotekniikkahankkeen. Vaihtoehtoja vertaillessaan he ottivat huomioon hinnan, akun keston, helppokäyttöisyyden ja muita tekijöitä. Koska Google Apps for Education oli jo käytössä koko koulupiirissä, päättäjiä houkuttelivat pilvipohjaiset laitteet, jotka eivät vaadi suurta infrastruktuuria. Opettajat olivat valmiita muuttamaan opetustapojaan, jotta oppilaat saavat luovemman ja yhteistyöhenkisemmän oppimisympäristön.

Ratkaisu

Chromebookien käyttöönoton jälkeen koulupiirin oppilaitokset ovat muuttuneet yhteistyöhenkisemmiksi oppimisympäristöiksi. Opettajat jakavat oppilaille tehtäviä Google Appsin avulla, joten tiedot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. He voivat myös antaa palautetta ja neuvoja oppilaille projektin aikana eikä vasta sen palauttamisen jälkeen. Oppilaat ovat myös olleet tyytyväisiä siihen, että he voivat tehdä yhteistyötä Google Chatin ja Google Docsin avulla, vaikka he olisivat eri paikoissa. Chromebookit ovat siis saaneet aikaan tiimihenkisemmän oppimisympäristön.