Passaicin kaupungin julkiset koulut laajentavat oppimista luokkahuoneen ulkopuolelle Googlen Chromebooks for Educationin avulla

Chromebookien suurin etu Passaicin kouluissa on se, että oppimiskokemus on nykyään oppilaille henkilökohtaisempi asia.

Joshua Koen, koulupiirin teknologiakoordinaattori

Haaste

Oppilailla ei ollut riittävästi valmiuksia korkeakouluopintoihin ja 2000-luvun muuttuvaan työelämään. Heidän oli opittava tärkeä perustaito, tiedonhaku verkossa, sekä opittava tekemään yhteistyötä projekteissa. Lisäksi heidän oli opittava pitämään yhteyttä eri puolilla maailmaa olevien oppilaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Oppilaiden oli myös valmistauduttava uusiin verkossa tehtäviin osavaltion akateemisiin arviointeihin. Lisäksi opettajat halusivat käyttää tekniikkaa koulussa laajemmin.

Ratkaisu

Kouluissa pidettiin parhaana mallia, jossa jokainen oppilas saa käyttöönsä oman kannettavan. Koulupiirissä oli jo aikaisemmin otettu käyttöön Google Apps for Education, joka on yhteensopiva Google Chromebookien kanssa. Näin ollen Chromebookit antaisivat parhaat edellytykset yhteistyöhön perustuvaan oppimiseen. Chromebookit olivat lisäksi nopeita, turvallisia, edullisia ja helppokäyttöisiä. Alhaisten elinkaarikustannusten ansiosta Passaic pystyi toteuttamaan tavoitteensa antaa jokaisen oppilaan käyttöön oma laite. Viestintä ja tuottavuus ovat parantuneet, samoin yhteistyö, oppilaiden osallistuminen ja jopa akateemiset saavutukset.