KIPP Bridge Charter Schoolin opettajat vastaavat uuden opetussuunnitelman haasteisiin Google Play for Educationin avulla

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton lähestyessä Nexus-tabletit ja Google Play for Education ovat keskeisessä roolissa, kun oppilaita ohjataan hahmottamaan kokonaisuuksia, tutkimaan asioita eri näkökulmista ja ilmaisemaan harkittuja mielipiteitä. Myös oppilaiden tehtävätyöskentely on muuttunut dynaamisemmaksi.

Cathy Cowan, 8. luokan opettaja, KIPP Bridge Charter School

Haaste

Siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja kaikkia Yhdysvaltojen kouluja koskevien yhteisien kriteerien käyttöön on myös KIPP Bridget Charter Schoolille haasteellista. Koska koulu on keskittynyt vahvasti kehittämään oppilaidensa valmiuksia menestyä korkeakouluopinnoissa, opettajat ymmärsivät oppimisen kehittämisen oikeanlaisen teknologian avulla olevan tärkeä apu siirryttäessä uuteen opetussuunnitelmaan. KIPP Bridge Charter Schoolin piti tarjota oppilailleen mahdollisuus käyttää tietokoneita ja internetiä voidakseen toteuttaa kansalliset kriteerit, joissa painopiste on oppilaan kriittisessä ajattelussa ja kyvyssä argumentoida useiden lähteiden pohjalta.

Ratkaisu

Tabletit ja Google for Education tarjosivat koulun opettajille mahdollisuuden jakaa tärkeitä oppimissovelluksia luokilleen pilvipalvelun kautta. Oppilailla oli täysin uudet mahdollisuudet käyttää luokissa internetiä ja laajaa oppimistehtävien valikoimaa. Uuden teknologian käyttöönotto oli oppilaista jännittävää, eikä prosessi aiheuttanut häiriöitä opetukseen. Koska laitteiden käyttöliittymä oli niin intuitiivinen, oppilaat oppivat käyttämään niitä hyvin pienellä ohjeistuksella.