Google Chromebook auttaa valmistamaan oppilaita uuteen digitaalisen oppimisen aikakauteen King Solomon Academyssa

Mielestäni Google Apps ja sovellukset verkkopalveluna valmistavat oppilaitani yhteiskäyttöisiä verkkoympäristöjä varten. Näistä verkkoympäristöistä tulee entistä merkityksellisempiä korkeakouluissa opiskeleville ja nykypäivän työpaikoilla. Chromebookit ja Google Apps ovat jo vaikuttaneet edullisesti oppilaideni oppimiseen.

entinen opettaja, Bruno Reddy

Haaste

King Solomon Academyssa IT-osaamisen nähdään valmistavan oppilaita yliopistoa, elämää ja tulevia työuria varten. Koulu uskoo vahvasti siihen, että IT-taidot opitaan parhaiten, kun niitä sovelletaan muihin aihealueisiin, ja ne auttavat silloin myös kehittämään kokonaisopetussuunnitelmaa. Oikean tekniikan käyttämisellä on tässä tärkeä rooli. Koulu suhtautui kuitenkin epäröivästi näiden tavoitteiden saavuttamiseen, koska kaikilla oppilailla ei ollut käytettävissään tietokonetta oppitunnin aikana tai kotona. Jotta oppilaat olisivat voineet käyttää internetiä, opettajien olisi täytynyt varata ICT-luokka hyvissä ajoin etukäteen. Myös tietokoneiden käynnistymisen odottamiseen olisi kulunut arvokasta aikaa ja energiaa.

Ratkaisu

Google Certified Teacher ja King Solomon Academyn johtava matematiikan opettaja Bruno Reddy oli kuullut Google Chromebookeista ja niiden käytöstä kouluissa. Chromebookit ovat kannettavia tietokoneita, joissa ei ole kiintolevyä, vaan kaikkia järjestelmiä ja ohjelmia käytetään selaimella. Itse laitteeseen ei tallenneta mitään. Näin oppilaat voivat käyttää tietoja ja palveluita pilvessä vain muutamassa sekunnissa. Koulu otti käyttöön 66 Chromebookia, ja seitsemän oppilasta saa käyttöönsä oman laitteen vuosittain.