Jesuiittojen koulut tukevat oppilaiden digiopetusta Chromebookeilla.

Chromebookien avulla oppilaat ovat voineet tutkia lisää tiettyä aihetta ja hakea lisätietoja internetistä. He voivat luoda ja jakaa materiaaleja toisten oppilaiden ja opettajien kanssa. Samalla he oppivat tärkeitä digitaitoja.

Pablo Laspra, sosiaalisten verkostojen ja verkkopalveluiden vastaava ja opettaja Colegio San Ignacion koulussa Oviedossa.

Haaste

Jesuiittojen kouluissa on aina ajateltu, että opetusjärjestelmän mukauttaminen nykyaikaan on ensisijaisen tärkeää. Viime vuosina jesuiittakoulut ovat digitalisoineet opetusprosessejaan. Muutama vuosi sitten jesuiittojen kouluissa perustettiin tietokonelaboratorioita, joita oppilaat käyttivät tietyissä aineissa. He käyttivät yleensä perinteisiä toimisto-ohjelmia akateemisten kirjoitusten laatimiseen. Järjestelmä oli heidän mielestään kuitenkin epäkäytännöllinen, ja ongelmana olivat myös ylläpitäminen, huono käytettävyys ja korkeat lisenssimaksut. Suurin ongelma oli kuitenkin tiedostojen ja tietojen jakaminen oppilaiden ja opettajien välillä. Lisäksi huomattiin, että opetusprosessi piti mukauttaa uuteen digitaaliseen ympäristöön. Tämän vuoksi ICT-kehittämiseen osallistuneet opettajat ehdottivat koululautakunnille, että uusiin innovaatioihin tartuttaisiin rohkeasti ja otettaisiin luokissa käyttöön Chromebookit ja Google Apps.

Ratkaisu

Vuoden 2014 aikana nämä kolme koulua ovat merkittävästi lisänneet ponnistelujaan opetuksen täydellisen digitalisoinnin saavuttamiseksi. Tavoitteena ei ole kuitenkaan vain tuoda tekniikka luokkiin, vaan parantaa, optimoida ja kehittää modernia ja kustannustehokasta koulutusprosessia. Sen ansiosta oppilaat saavat parhaat mahdolliset digitaidot, joista on heille hyötyä tulevaisuuden työelämässä.