Georgetownin yliopistolle yhtenäiset työkalut

Käytimme ennen kaikki resurssimme varmistaaksemme, että asiat sujuivat. Siksi meillä ei ollut aikaa kehittää parempia ominaisuuksia. Nyt asiat toimivat helposti!

Marty Johnson, suuryrityspalveluiden, tunnistautumis- ja yhteistyöpalveluiden johtaja

Haaste

Georgetownin IT-järjestelmä oli hajanainen ja päivityksen tarpeessa. Opiskelijat, opettajat ja henkilökunta kokivat usein, että tekniikasta oli enemmän taakkaa kuin apua. He käyttivät useita (ja vanhentuneita) työkaluja kalentereille, sähköpostille ja tiedostojen tallentamiseen. Tapaamisten aikatauluttaminen, tietojen jakaminen ja yhdessä työskenteleminen oli vaikeaa.

Ratkaisu

Google Apps for Educationin avulla yliopisto pääsi eroon vanhentuneista järjestelmistä, mikä säästi sekä rahaa että IT-resursseja. Georgetown tarjoaa nyt helpon ja yhtenäisen paketin sähköpostin käyttämiseen, tiedostojen tallennukseen, kalenteritoimintoihin, tiedostojen jakamiseen ja yhteistyön tekemiseen. Lisäksi elinikäinen Google-tili annetaan kaikille alumneille, jotta he voivat pitää yhteyttä yhteisöön jatkossakin.