Churston Ferrers Grammar School uskoo G Suite ja Chromebookin mullistavan viestinnän

Chromebookeissa on upeaa se, että ne yksinkertaisesti toimivat. Ne voi antaa suoraan pakkauksesta oppilaille, sillä niille ei tarvitse tehdä mitään ennen käyttöä. Haluaisimmekin korvata kaikki minikannettavamme Chromebookeilla mahdollisimman pian.

Ben Forte, IT-verkkopäällikkö, Churston

Haaste

Churstonissa pidetään erittäin tärkeänä, että oppilaat tutustuvat digitaalisiin viestintätapoihin. Niiden avulla oppilaat ottavat enemmän vastuuta oppimisestaan, ovat enemmän vuorovaikutuksessa opettajien kanssa, saavat laajemman oppimiskokemuksen ja ovat paremmin valmistautuneita työelämään ja jatko-opintoihin. Koulussa arvostetaan myös sitä, miten tekniikka voi tehostaa hallinnollisia prosesseja. Viime vuosina koulu on panostanut paljon tekniikkaan: siellä on nyt kuusi atk-luokkaa, joissa kussakin on 30 tietokonetta, digitaalinen opastejärjestelmä koulun tiedotteita varten, kannettavia tietokoneita luokissa käytettäviksi ja uusi langaton verkko. Kaikesta tästä huolimatta Churstonissa oli teknisiä ongelmia laitteistojen ja sähköpostiyhteyksien kanssa, eikä koulun visio toimivasta digitaalisesta oppimisympäristöstä toteutunut.

Ratkaisu

Tarkasteltuaan useita vaihtoehtoja sähköpostijärjestelmänsä parantamiseksi Churston valitsi yhteistyö- ja viestintäratkaisuksi G Suite for Educationin, jonka osia ovat muun muassa Gmail, Google Docs, Google Kalenteri ja Google Sites. Sen jälkeen, kun G Suite otettiin käyttöön, henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat ovat alkaneet käyttää viestintään pääasiassa sähköpostia. G Suite -sovelluksia käytetään laajasti ryhmätöiden tekemiseen sekä oppituntien aikana että niiden ulkopuolella. Tämän onnistumisen seurauksena Churstonissa on nyt koekäytössä kymmenen Chromebookia, ja suunnitelmissa on korvata niillä koulun nykyiset kannettavat tietokoneet sitten, kun niiden käyttöikä loppuu.