Academies Enterprise Trust näyttää mallia Ison-Britannian oppilaitoksille G Suitein avulla

Emme osanneet ennakoida, miten helppoa G Suiteiin siirtyminen oli tai miten monia mahdollisuuksia se avasi meille. Oppilaat saavat nyt parempaa opetusta, mutta sen lisäksi meidän on paljon helpompaa hallinnoida heidän käyttämiään laitteita.

Chris Meaney, tietohallintojohtaja, Academies Enterprise Trust

Haaste

AET pyrkii varmistamaan jokaisessa 76 oppilaitoksessaan, että kaikki oppilaat kehittävät itseluottamustaan ja taitoja, joita he tarvitsevat antaakseen arvokkaan panoksensa maailmassa, jotta he voivat jonain päivänä osallistua paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen talouselämään. Teknisten ratkaisujen käytöllä on olennainen rooli koulutusmahdollisuuksien maksimoinnissa. Aiemmin järjestö ei voinut täysin hyödyntää tekniikkaa opetuksen tukena, koska eri oppilaitoksissa käytettiin täysin erilaisia teknisiä ratkaisuja. Ilman yhtenäistä järjestelmää tehokkaiden prosessien ja yksinkertaisten budjetointirakenteiden luominen oli vaikeaa. Tästä seurasi, että jokainen oppilaitos toimi sekä hallinnollisesti että tiedon jakamisen näkökulmasta katsoen eristyksissä.

Ratkaisu

Vuoden 2012 kesällä AET:ssä otettiin käyttöön G Suite for Education. Se on verkkopohjainen viestintä- ja yhteiskäyttöratkaisu, jota oppilaitokset voivat käyttää maksutta. AET:ssä huomattiin, että sen sisältämät työkalut, kuten Gmail, Google Kalenteri, Google Drive, Google Sites ja Google Classroom, voisivat uudistaa luokkaopetusta, helpottaa tiedon jakamista oppilaitosten välillä sekä parantaa hallinnon tehokkuutta ja etäkäytön toimivuutta. Monissa oppilaitoksissa on haluttu varmistaa, että kaikki oppilaat saavat käyttää ajanmukaisia laitteita. Niinpä luokkiin on jaettu Google Chromebookeja: edullisia selainpohjaisia kannettavia tietokoneita, joilla pääsee nopeasti ja helposti verkkoon.