Forskning i undervisning i datalogi

Datalogi er afgørende for vores fremtid, ikke kun på grund af antallet af it-relaterede jobs hvert år, men også fordi det udvikler de kompetencer til kritisk tænkning, der er nødvendige for at løse komplekse problemer, den kreativitet, der skal skabe nye idéer, og de færdigheder, der fremmer nytænkningen inden for teknologi og andre områder.

Google Computer Science

Vores forskning identificerer strategier, der kan forbedre opfattelsen af datalogi og give alle studerende flere læringsmuligheder.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Manglende diversitet i datalogi: Undersøgelse af underrepræsentationen af piger, sorte og latinamerikanere

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

Færre piger end drenge kender til muligheder for at lære datalogi uden for skolen, opmuntres af lærere eller forældre eller har interesse for at lære datalogi.

Sorte og latinamerikanske elever er mere interesserede, og deres forældre ønsker i højere grad at de skal lære datalogi, sammenlignet med hvide elever.

Sorte og latinamerikanske elever oplever forskelle i adgang til datalogiundervisning og til computere derhjemme og i skolen.

Elever ser sjældent dataloger, som ligner dem selv i medierne. Det gælder især for piger og latinamerikanere.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

Tendenser i datalogis status i amerikanske grundskoler og high schools

I det andet år af vores Google-Gallup-undersøgelse ser vi nærmere på vigtige resultater, der har ændret sig i forhold til det første år, og afdækker nye indsigter via svar på spørgeundersøgelser fra over 1.600 elever, 1.600 forældre, 1.000 lærere, 9.800 skoleinspektører og 2.300 skoledirektører. Vores resultater:

40 % af skoleinspektørerne rapporterede, at de tilbød datalogiundervisning, der omfattede programmering/kodning, en stigning fra 25 % det første år.

Der er fortsat en positiv opfattelse af studier og karriere indenfor datalogi i alle grupper.

Få forældre og lærere har specifikt udtrykt støtte til undervisning i datalogi over for skolens ledelse, selvom de tillægger datalogiundervisning høj værdi.

Der er muligheder for at inkorporere datalogi i andre fag og uddanne lærere, der brænder for det.

Share the infographic.

Datalogiuddannelse i Spanien i 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

En forbedring af elever og forældres manglende forståelse for og opmærksomhed på, hvad datalogi er og kan bruges til, er en af de mest afgørende faktorer, når det kommer til at fremme uddannelse i datalogi.

Forældres bekymring udgør barrierer for at tilskynde deres børn til at lære om datalogi. Det drejer sig bl.a. om emnets sværhedsgrad, overdreven brug af digitale enheder og problemer med it-sikkerhed.

Forældre spiller en aktiv rolle i elevers beslutning om at lære datalogi, især når det gælder pigerne, som ofte oplever, at deres forældre ikke opmuntrer dem til at beskæftige sig med datalogi.

Tilskyndelse og støtte til efteruddannelse af lærere er afgørende for at fremme bred integration af datalogi i pensum.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Billeder af datalogi: Opfattelser hos elever, forældre og undervisere i USA.

Den anden rapport fra den undersøgelse, vi har gennemført i samarbejde med Gallup, Inc., dykker ned i vores data fra næsten 16.000 respondenter og udforsker deltagelsen i og opfattelsen af datalogi og lignende uddannelser, herunder om der er demografiske forskelle. Vores resultater:

Der hersker almindelig forvirring om, hvad forskellen er på aktiviteter indenfor datalogi og generelle computerfærdigheder, blandt elever, forældre og undervisere.

Personer, der engagerer sig i datalogi, fremstår stadig som stereotyper i såvel medier som i opfattelsen hos elever, forældre og undervisere.

Karrierer indenfor datalogi betragtes positivt. Forældre fra husstande med lav indkomst og undervisere med elever, der får tilskud til eller gratis skolemad, har størst sandsynlighed for at sætte pris på datalogi.

Kvindelige elever, elever fra husstande med lav indkomst og elever af latinamerikansk afstamning har mindre sandsynlighed for at have lært datalogi end alle andre.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Vejen til datalogi: Muligheder og barrierer for elever i grundskolen og på high school i USA

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Det er vigtigt, at eleverne introduceres for computerteknologi, så de bliver mere sikre og bedre forberedt på en evt. uddannelse i datalogi.

De fleste elever har kun begrænsede muligheder for at lære datalogi i skolen. Når der tilbydes fag, er de ikke omfattende nok.

Der er stor efterspørgsel på datalogi i skolen blandt både elever og forældre, men bestyrelserne i skoledistrikterne undervurderer denne interesse.

Det, der ligger til hinder for at tilbyde datalogi i skolerne, omfatter bl.a. testbehov for andre fag og et begrænset udbud af og budget til kvalificerede undervisere.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Kvinder, der vælger datalogi – de afgørende faktorer

Andelen af kvinder, der får en bachelorgrad i datalogi, er faldet fra 37 % i 1984 til 18 % i 2014. Med henblik på at finde frem til, hvordan denne tendens kan vendes, gennemførte vi en undersøgelse med over 1700 studerende i USA for at identificere de primære faktorer, der motiverer unge kvinder til at vælge datalogi. Vores resultater:

Tilskyndelse fra det sociale miljø, dvs. fra forældre, undervisere, familie, venner og medier har stor indflydelse på pigernes motivation til at vælge datalogi.

Opfattelsen af karrieremuligheder er ofte ufuldstændig, så der er et behov for at give et mere alsidigt billede af dataloger og vise den brede anvendelse af datalogi inden for flere områder.

Fremhævelsen af akademiske karrieremuligheder kan hjælpe med at øge interessen i og udbygge kompetencer inden for datalogi – alle kan opmuntre til datalogi i skolerne og identificere muligheder i nærområdet eller på nettet.

Selvopfattelsen spiller en stor rolle og skal styrkes ved hjælp af en helt igennem fordomsfri kultur.

Read the report in Spanish or Japanese.