Dynamic Learning Project

Dette pilotprojekt er en del af vores indsats for at hjælpe mindrebemidlede lokalsamfund med at opfylde det teknologiske potentiale både i klasseværelset og efter skolen. Da teknologi fortsat spiller en vigtig og uundgåelig rolle inden for uddannelse, ønsker vi at hjælpe flere undervisere og elever med at få gavn af den.

Underviserne får de rette redskaber

Teknologi alene kan ikke rette op på eller forbedre uddannelse, men det kan være et stærkt værktøj i hænderne på undervisere, som ved, hvordan den skal bruges. I dag har undervisere – især dem på lavindkomstsskoler – dog ikke altid adgang til den efteruddannelse, der er nødvendig for at lære, hvordan teknologien kan bruges på en effektiv og meningsfyldt måde.¹

Til at begynde med giver Google.org en donation til Digital Promise for at sponsere dedikerede vejledere på mindrebemidlede skoler.² Vi håber, at dette pilotprogram vil hjælpe med at skabe en informeret debat om, hvad skolerne skal bruge for at integrere teknologi i klasseværelset.

Integreret vejledning

Fuldtidsvejledere på hver skole giver personligt tilpasset støtte for at hjælpe underviserne i lokalsamfundet med at bruge teknologi på nye og transformative måder.

Vedvarende innovation

Vejlederen og rektoren samarbejder for at sikre, at denne viden når ud til hele skolen såvel som det bredere lokalsamfund.

Teknologisk agnostiker

Dette pilotprojekt kræver ikke specifik teknologi eller værktøjer, men har i stedet til formål at hjælpe undervisere med at få mere ud af det, de har til rådighed.

Programstøtter


Er du interesseret i at få dette ud til din skole?

Oplysninger, der indsendes via denne formular, gennemgås kun af Digital Promise.

Giv os besked

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.