Vi investerer i projekter og organisationer, der giver større adgang til læring

Vi har afsat over 160 millioner USD i de seneste fem år til filantropiske donationer, der skal tackle globale huller i uddannelse, mens vi giver Google-brugerne mulighed for frivilligt at tilbyde deres tekniske ekspertise. Vores mål er at hjælpe flere mennesker – især dem, der bor i mindrebemidlede lokalsamfund – med at drage nytte af teknologiens potentiale i og uden for klasseværelset.

Vi arbejder hen imod lighed inden for uddannelse i hele verden

Teknologi kan skabe rigere læringsmiljøer og forbedre resultaterne af læringen, men disse fremskridt kommer ikke alle elever ligeligt til gode.

Via Google.org giver vi 50 millioner USD i støttefinansiering til organisationer, der tackler denne udfordring på tre måder: Ved at sørge for, at eleverne får de rette undervisningsmaterialer, ved at give underviserne de nyeste kompetencer og teknikker og ved at muliggøre læring uden for klasseværelset.

Besøg Google.org for at få flere oplysninger Se video
Two educators discuss something in front of a Chromebook.

Vi støtter mindrebemidlede skoler og lokalsamfund

Brugen af enheder og forbindelse til internettet er ikke nok til at bygge bro over den digitale kløft. Vi må også udstyre underviserne med de kompetencer, værktøjer og kurser, der er nødvendige for at kunne bruge teknologien effektivt i undervisningslokalet.

Derfor har vi lanceret Dynamic Learning Project. Det er et nyt pilotprojekt, som udgør en del af vores løbende indsats for at sikre, at teknologiens fordele kommer alle klasseværelser til gavn. Til at begynde med giver vi syv millioner USD i støtte til Digital Promise, som skal finansiere fuldtidsansættelse af teknologivejledere på 50 lavindkomstsskoler i hele USA. Disse vejledere vil give underviserne i lokalsamfundet de rette redskaber til at forbedre resultaterne af elevernes læring ved hjælp af teknologi.

Få flere oplysninger om Dynamic Learning Project

Nu kan du lave lektier, mens du sidder i skolebussen

Mens skolearbejde i dag i højere grad kræver internetadgang, er der stadig mange, der ikke har internetforbindelse derhjemme.

Vi samarbejder med distrikter over hele USA om at udvide Rolling Study Halls, så vi kan hjælpe tusindvis af elever i landdistrikter med at få mere læringstid uden for skolen ved at forsyne skolebusser med Wi-Fi, enheder og integreret undervisersupport.

Få flere oplysninger om Rolling Study Halls Se video
Three students crowded around a mobile device.

Vi hjælper med at udstyre den næste generation med fremtidens færdigheder

Mere end 65 % af eleverne kommer til at arbejde i stillinger, som ikke engang findes i dag¹, men mange unge mennesker er endnu ikke i gang med at udvikle de problemløsningsevner og grundlæggende digitale færdigheder, som er nødvendige for at være forberedt på denne fremtid.

Vi giver støttefinansiering til nonprofitorganisationer og opretter programmer for at give større adgang til uddannelser i informationsteknologi, og vi hjælper med at uddanne flere kvindelige og underrepræsenterede elever i programmatisk tænkning. Vores mål er at forberede alle elever med de adaptive færdigheder, de skal bruge til at tackle fremtidens største udfordringer.

Få flere oplysninger om vores støtte til at lære om informationsteknologi

Tak for din tilmelding

Fortæl os mere om dine interesser.