Windsor Southeast Supervisory Union introducerer 1:1 Chromebooks-program for at fremme samarbejdet

Nu har alle mine elever samme udgangspunkt. De har mulighed for at lære grundlæggende teknologiske færdigheder såsom skrivning, e-mailetikette og research på internettet, som de skal bruge for at få succes på videregående uddannelser og på arbejdspladsen.

Kate Ryan, matematiklærer for fjerde klasse

Udfordring

WSESU havde brug for en teknologisk løsning, hvor der ikke var behov for manuel sikkerhedskopiering, og som kunne skaleres op i takt med WSESU's udvikling. Foreningens mål var at øge samarbejdet ved hjælp af teknologi og indføre en 1:1-model uden økonomiske eller tekniske byrder.

Løsning

I 2012 foretog WSESU et pilotforsøg med Chromebooks til femte- og sjetteklasses elever på én skole. Det efterfølgende skoleår fik eleverne i 5. til 8. klasse på to skoler Chromebooks, og året efter havde alle studerende i 3. til 11. klasse adgang til Chromebooks. 1:1-programmet giver ikke kun eleverne mulighed for at lære når som helst og hvor som helst, men understøtter også WSESU's mission om give lige uddannelse til alle elever ved at forsyne dem med digitale undervisningsmaterialer.