Skolerne i Vedruna sparer op til 600.000 € i løbet af de næste 4 år, fordi de har elimineret udgifterne til vedligehold og licenser.

Vi indførte Chromebooks i klasserne i håbet om at øge elevernes motivation og samtidig også deres indlæringsevner. Vi ønskede desuden at vise underviserne vejen til en langt mere kompetencebaseret form for undervisning, som til gengæld kan hjælpe med at styrke forholdet mellem elever og undervisere og dermed også gøre gruppearbejdet nemmere både i og uden for klasseværelset.

Pere Viñas, lærer på Vedruna-skolen i Ripoll.

Udfordring

Selv om nogle af Vedruna-skolerne tidligere har gjort brug af Google Apps for Education, har de ikke før draget nytte af Chromebooks. I 2013 forsøgte skolerne sig med Chromebooks i en målrettet indsats for at forbedre den digitale undervisning af eleverne, og det viste sig, at systemet havde store fordele i læringsmiljøet sammenlignet med det forrige system, der var baseret på et klasseværelse til computerstudier, som lagde store begrænsninger på brugen.

Løsning

Adskillige andre skoler havde allerede forsøgt sig med Google Apps for Education, men uden støtten fra Google Chromebooks. Det første komplette forsøg fandt sted i september 2013, hvor Chromebooks blev taget i brug i obligatoriske gymnasiefag på Vedruna gymnasium i bydelen Gracia i Barcelona. I denne første fase blev 150 Chromebooks taget i brug af både elever og undervisere, som bedømte enhedernes funktioner og muligheder. Efter tre måneder kunne skolerne konkludere, at systemet har store fordele sammenlignet med det forrige system, og Vedrunas bestyrelse besluttede at gå skridtet videre.