RN Podar School formidler fremtidens færdigheder med Google Apps for Education

Google Apps for Education blev en livsstil her, og glæden ved at lære nye måder at gøre tingene på smittede.

Avnita Bir, skoleinspektør, R.N. Podar School, Mumbai

Udfordring

En ændring af Indiens uddannelsespolitik og introduktionen af Kontinuerlig og detaljeret evaluering (CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation) forøgede lærernes arbejdspres markant og krævede mere samarbejde og dokumentation. Underviserne havde brug for en teknologisk løsning, da de ikke effektivt kunne leve op til CCE-kravene via den traditionelle tilgang.

Løsning

R.N. Podar implementerede Google Apps for Education i 2011. Skolen har i dag 6.000 Google Apps for Education-konti, én for hver enkelt lærer, administrativ medarbejder og elev. Selvom de oprindeligt implementerede løsningen mhp. CCE, fandt lærerne hurtigt ud af, at Google Apps for Education også indeholdt spændende muligheder for undervisning og læring. Da undervisningstiden blev mere produktiv og engagerende, forbedrede elevernes læring sig drastisk.