Paganel Primary School er gået over til at anvende Google Chromebooks for at gøre det lige så nemt at bruge bærbare computere som at bruge en blyant i undervisningen

Google Apps har allerede vist sit værd som et yderst spændende og enkelt undervisningsredskab. Da Google Apps hostes fuldt ud på nettet, er Chromebooks den perfekte partner til programpakken. Det tager ti sekunder at få dem op og køre til en undervisningstime i modsætning til de ti minutter, det tog med de gamle bærbare computere.

Steve Philip, viceoverlærer på Paganel School

Udfordring

Et af Paganels vigtigste fokuspunkter er at lære børn, hvordan man arbejder sammen som et team for at opnå noget. Dette adskiller sig fra den traditionelle tankegang, hvor selvstændig læring er hovedprioriteten for eleverne i grundskolen, og hjælper i stedet med at forberede børnene til arbejdslivet og videregående uddannelser, hvor det bliver mere og mere almindeligt at arbejde sammen næsten alle steder fra. Lærerne og eleverne gjorde allerede brug af Google Apps for Education, den gratis online kommunikations- og samarbejdspakke, som omfatter funktioner såsom Gmail, Google Talk, Google Kalender, Google Docs og Google Sites. Paganel School opmuntrede også brugen af bærbare computere som undervisningsmidler for at få mest ud af Google Apps ved at stille et sæt bærbare computere til rådighed til brug i undervisningen. Det blev imidlertid mere og mere tydeligt, at de ikke blev udnyttet til fulde – primært på grund af den tid, det tog at konfigurere dem.

Løsning

Steve havde hørt om Google Chromebooks og brugen af dem på skoler fra en kontakt i Amerika og besluttede sig for at undersøge teknologien. Chromebooks er bærbare computere uden harddiske, hvor intet gemmes på computeren, og alle systemer og programmer åbnes via webbrowseren, hvilket gør det muligt at få adgang til oplysninger og tjenester i skyen på ganske få sekunder. Paganel School købte 32 Chromebooks sidste år og udleverede dem til en klasse sjetteårselever i alderen 10-11 år. Eleverne har adgang til dem, når der er brug for dem i løbet af timen, og andre klasser kan låne dem til specifikke opgaver.