Jesuiterskolerne støtter op om elevernes digitale kompetencer ved at bruge Chromebooks i undervisningen.

Med Chromebooks kan vores elever gå i dybden med et bestemt emne og søge efter flere oplysninger på nettet. De opretter og deler materialer med andre elever og med underviserne. Det er med til at udvikle elevernes digitale kompetencer.

Pablo Laspra, sociale netværk, administrator for webtjenester og underviser på Colegio San Ignacio i Oviedo.

Udfordring

Jesuiterskolerne har altid vægtet tilpasningen af deres uddannelsesplaner til de nye tider meget højt, og især i de sidste par år har de deltaget i digitaliseringen af uddannelserne. Jesuiterskolerne oprettede for nogle år siden computerrum, der kunne bruges af eleverne til bestemte fag, som anvendte traditionelle Office-pakker til de akademiske opgaver. Dette system viste sig dog at være meget upraktisk og indebar flere problemer, bl.a. i forhold til vedligeholdelse og brugbarhed og i form af store omkostninger som følge af licenserne, især når elever og undervisere skulle dele dokumenter og oplysninger. Det store behov for at tilpasse uddannelserne til det nye digitale miljø ansporede derudover en gruppe undervisere, som var involveret i udviklingen af IKT, til at bede alle skolenævnene om grønt lys til at gøre en afgørende innovativ indsats og indføre Chromebooks og Google Apps i klasseværelserne.

Løsning

Disse tre skoler har i løbet af 2014 øget indsatsen betydeligt for at gennemføre en komplet digitalisering af deres uddannelsesforslag. Dette har dog ikke kun til formål at indføre teknologien i klasseværelserne, men også at forbedre, optimere og udvikle et moderne og omkostningsbesparende uddannelsesforløb, som giver eleverne optimale digitale kompetencer til at udvikle deres karriere i fremtiden.