Lærerne i indskolingen ved Indian Valley Local Schools anvender Android-tablets til at udvikle digital viden

Butikken Google Play for Education var en afgørende faktor for beslutningen om valget af Android-tablets. Det har ikke kun været til gavn for vores tablets, men også for vores Chromebooks. Det giver lærerne mulighed for nemt at finde specifikt indhold, de har brug for i undervisningen, og tildele det til eleverne uden at skulle kontakte helpdesk.

Brian Dittfeld, teknologisk direktør for Indian Valley Local Schools og autoriseret Google Education-underviser

Udfordring

IVLS havde problemer med at finde den rette teknologi til at understøtte tidlig indlæring for grundskoleelever. Da skoledistriktet indså, at tablets kunne hjælpe lærerne med at imødekomme de individuelle behov for eleverne i indskolingen, var den næste udfordring at finde enheder, der var lige så omkostningseffektive og lette at administrere som Chromebooks.

Løsning

Distriktet implementerede 200 Android-tablets i forskellige størrelser sammen med Google Play for Education. Eleverne i de små klasser udmærkede sig i brugen af tablets, fordi den berøringsfølsomme skærm giver mulighed for en taktil tilgang, og lærerne kunne styre, hvilket indhold der blev tildelt den enkelte elev.