Gowerton School anvender Google Apps for Education til at forandre undervisningen

Mange gange træder man ind i et IKT-lokale og ser, at det kun handler om teknologi, når det burde handle om undervisning. Chromebooks fjerner denne barriere og er bare endnu et værktøj i penalhuset. Det betyder, at lærerne kan koncentrere sig om det, de er bedst til, nemlig at undervise.

Darren Lang, Gowertons IKT-lærer og IKT-koordinator

Udfordring

I 2006 var Gowertons IKT-lærer og IKT-koordinator, Darren Lang, frustreret over den tid, det tog at vedligeholde skolens eksisterende e-mailsystem. "Jeg skulle forny licensen til vores Exchange-server, og jeg havde virkelig ikke lyst til at investere i en ny server og nye licenser, som jeg skulle bruge en masse tid på at passe. Jeg læste en artikel om hostede systemer og så dem som en måde, hvorpå jeg kunne få mere tid til mere værdifulde projekter, for eksempel hvordan undervisningen kunne forvandles ved hjælp af teknologi", siger han.

Løsning

Efter at have kigget på de hostede muligheder valgte Long at erstatte skolens eksisterende Exchange-server med Googles cloudbaserede e-mailløsning Gmail For Your Domain (som nu er en del af Google Apps for Education). Gowertons ansatte var imponerede af Gmail, som hurtigt blev uundværligt. Long kunne derefter trygt rulle det ud til eleverne, der lige fra starten var glade for at bruge det. Gowerton har også formået at reducere omkostningerne betydeligt ved at bruge Google Apps for Education. Skolen har sparet mindst 30.000 engelske pund i udgifter til licenser og servervedligeholdelse. Dette har gjort det muligt at investere penge i at købe computere til lærere og elever, der bruges i og uden for klasseværelset, herunder 70 Google Chromebooks.