Del Mar Union har forbedret elevernes skrivefærdigheder markant

Brugen af Chromebooks med Google Apps har været bemærkelsesværdig. Faktisk er antallet af elever, der har nået akkrediteringen "highly proficient" i statens skrivetest, fordoblet, efter Chromebooks blev taget i brug.

Stephanie Sullins, lærer, Del Mar Union skoledistrikt

Udfordring

Efter at have samarbejdet med lærerne om at udvikle en mere effektiv skriveundervisning, indså ledelsen i Del Mar, at de måtte tilbyde eleverne deres egne bærbare computere at lære på. Del Mar følger de amerikanske Common Core State Standards, der lægger vægt på brugen af teknologi til stimulering af kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Ledelsesteamet i skoledistriktet ville ændre den måde, som undervisningen foregik på.

Løsning

Den nemme adgang til Google Apps var et stærkt incitament for Del Mar til at implementere brugen af Chromebooks i klasselokalerne. Efter at have testet et antal tablets og computere besluttede Del Mar, at Google Chromebooks var den mest praktiske og økonomiske løsning i forhold til deres målsætninger.