Churston Ferrers Grammar School oplever en kommunikationsrevolution med G Suite og Chromebooks

Det fantastiske ved Chromebooks er, at de bare fungerer. Vi tog dem ud af æsken og gav dem direkte til eleverne, da computerne ikke kræver nogen form for opsætning. Ideelt set vil vi gerne erstatte alle vores netbooks med Chromebooks så hurtigt som muligt.

Ben Forte, it- og netværkschef hos Churston

Udfordring

Hos Churston tror man fuldt og fast på vigtigheden af at introducere eleverne for digitale kommunikationsmetoder og mener, at det kan hjælpe med at engagere dem, øge samspillet med lærere, give dem flere lærerige erfaringer og forberede dem på arbejdslivet og videre uddannelse. De ser også stor værdi i brugen af teknologi til at effektivisere de administrative processer. Skolen har investeret kraftigt i teknologi i løbet af de sidste par år og tilbyder nu seks computerlokaler, som hver har 30 pc'er, et digitalt orienteringssystem til skolemeddelelser, bærbare computere til brug i undervisningen og et nyt Wi-Fi-system. Churston havde dog stadig nogle tekniske problemer med hardware og e-mailkommunikation, der lå i vejen for skolens vision om at blive et digitalt udstyret undervisningsmiljø.

Løsning

Efter at have overvejet en række muligheder for at forbedre e-mailsystemet, valgte Churston G Suite for Education, en programpakke til onlinesamarbejde og kommunikation, som omfatter Gmail, Google Docs, Google Kalender og Google Sites. Siden skiftet til G Suite er e-mail blevet en central metode til kommunikation mellem personale, elever og forældre, og G Suite-pakken bruges flittigt til samarbejde i og uden for klasseværelset. I kølvandet på denne succes afprøver Churston nu ti Chromebooks med henblik på at udbrede dem for at erstatte skolens nuværende bærbare computere ved endt levetid.