Navorsing oor rekenaarwetenskaponderrig

Rekenaarwetenskap is van kritieke belang vir ons toekoms, nie net weens die aantal rekenaarverwante werksgeleenthede wat elke jaar geskep word nie, maar ook omdat dit kritiese denkvaardighede wat nodig is om komplekse probleme op te los, kreatiwiteit wat nuwe idees bevorder en vaardighede om innovasie in tegnologie- en ander velde te dryf, ontwikkel.

Google Computer Science

Ons navorsing identifiseer strategieë om persepsies oor rekenaarwetenskap te verbeter en onderriggeleenthede vir alle studente te verbreed.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Diversiteitgapings in Rekenaarwetenskap: 'n Ondersoek na die onderverteenwoordiging van meisies, swart mense en Spaans-Amerikaners

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

Meisies is minder geneig as seuns om bewus te wees van rekenaarwetenskaponderrig buite die skool, om deur ouers of onderwysers aangemoedig te word, of om geïnteresseerd te wees in rekenaarwetenskap.

Swart en Spaans-Amerikaanse leerders is meer geïnteresseerd en dit is meer waarskynlik dat hul ouers graag wil hê hulle moet rekenaarwetenskap bestudeer in vergelyking met wit leerders.

Swart en Spaans-Amerikaanse leerders ondervind 'n teenstrydigheid in toegang en blootstelling tot rekenaarwetenskapklasse en tot rekenaargebruik tuis en by die skool.

Leerders sien selde rekenaarwetenskaplikes met wie hulle persoonlik kan assosieer in die media, in die besonder meisies en Spaans-Amerikaanse leerders.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

Tendense in die stand van rekenaarwetenskap in die VSA in laer- en hoërskole

Jaar 2 van ons Google-Gallup-studie ondersoek veranderinge in sleutelmaatstawwe sedert Jaar 1 en bied nuwe perspektiewe, gebaseer op opnames met 1 600 leerders, 1 600 ouers, 1 000 onderwysers, 9 800 skoolhoofde en 2 300 superintendente. Ons het bevind:

40% van skoolhoofde rapporteer dat rekenaarwetenskaplesse in programmering/kodering aangebied word, 'n toename teenoor die 25% van Jaar 1.

'n Positiewe persepsie van rekenaarwetenskaponderrig en -loopbane duur voort onder alle groepe.

Slegs enkele ouers en onderwysers het spesifiek steun vir rekenaarwetenskaponderrig tot skoolamptenare gerig, ten spyte van hul hoë agting vir rekenaarwetenskaponderrig.

Geleenthede bestaan wel om rekenaarwetenskap in ander vakke te inkorporeer en entoesiastiese onderwysers op te lei.

Share the infographic.

Rekenaarwetenskaponderrig in Spanje, 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

Aandag aan die gebrek aan begrip en bewustheid onder leerders en ouers van wat rekenaarwetenskap en die praktiese toepassings daarvan behels, is een van die mees kritieke faktore waarmee rekenaarwetenskaponderrig bevorder kan word.

Ouers se besorgdhede vorm hindernisse wat hul kinders ontmoedig om rekenaarwetenskap te bestudeer. Dit sluit in kommernisse oor die moeilikheidsgraad, oormatige gebruik van digitale toerusting en kwessies van kubersekuriteit.

Ouers speel 'n aktiewe rol in leerders se besluitnemingsproses om rekenaarwetenskap as studierigting te kies. Veral meisies is soms onder die indruk dat hul ouers nie ten gunste is van rekenaarwetenskap as studierigting vir hul dogters nie.

Aanmoediging en steun vir onderwysers se professionele ontwikkeling is noodsaaklik vir die fasilitering van wydverspreide integrasie van rekenaarwetenskap in die kurrikulum.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Die beeld van Rekenaarwetenskap: persepsies onder studente, ouers en opvoeders in die VSA

Die tweede verslag van ons navorsingstudie saam met Gallup Geïnk. ontgin data van bykans 16 000 respondente om die deelname aan en persepsies van rekenaarwetenskap en verwante loopbane te verken, sowel as gepaardgaande demografiese verskille. Ons het bevind:

Verwarring tussen rekenaarwetenskapaktiwiteite en algemene rekenaargeletterdheid kom algemeen voor onder studente, ouers en opvoeders.

Stereotipering oor wie by Rekenaarwetenskap betrokke raak duur steeds voort in die media én in die persoonlike persepsies van studente, ouers en opvoeders.

Rekenaarwetenskaploopbane word gunstig beskou, met ouers uit lae-inkomstehuishoudings en ​​onderwysers met meer gesubsidieerde studente die mees waarskynlike groepe om Rekenaarwetenskap hoog op die prys te stel.

Die waarskynlikheid dat Spaans-Amerikaanse, vroulike of laer-inkomstestudente Rekenaarwetenskap bestudeer het, is kleiner in vergelyking met die ander studente.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Soek vir Rekenaarwetenskap: Toegang en struikelblokke in Amerikaanse K-12-onderrig

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Blootstelling aan rekenaartegnologie is noodsaaklik om studente se selfvertroue op te bou vir rekenaarwetenskapopvoeding.

Die meeste studente het beperkte geleenthede om rekenaarwetenskap op skool te leer. Wanneer kursusse beskikbaar is, is hulle nie omvattend nie.

Daar is in skole 'n groot vraag na rekenaarwetenskap onder studente en ouers, maar skool- en distrikadministrateurs onderskat hierdie belangstelling.

Die struikelblokke vir die aanbieding van rekenaarwetenskap in skole sluit in toetsvereistes vir ander vakke en beperkte beskikbaarheid van en begrotings vir gekwalifiseerde opvoeders.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Vroue wat rekenaarwetenskap kies – wat regtig saak maak

Die verhouding baccalaureusgrade in RW wat deur vroue verwerf is, het gedaal van 37% in 1984 tot 18% in 2014. Om te verstaan hoe om hierdie tendens om te keer, het ons 1 700 studente in die VSA bestudeer om die voorste aanspoorders wat jong vroue motiveer om 'n graad in RW te doen, te identifiseer. Ons het bevind:

Sosiale aanmoediging deur ouers, opvoeders, familielede, vriende en die media speel 'n groot rol om meisies te beïnvloed om rekenaarwetenskap te studeer.

Loopbaanpersepsie is dikwels onvolledig en ons moet daarom die uitbeelding van rekenaarwetenskaplikes diversifiseer en die wye toepaslikheid van rekenaardienste op verskillende terreine uitwys.

Akademiese blootstelling vergroot belangstelling in en vaardigheid met rekenaarwetenskap; enigiemand kan rekenaarwetenskap in skole bevorder en geleenthede in die gemeenskap of aanlyn identifiseer.

Selfpersepsie speel 'n sleutelrol en moet deur 'n noukeurig onbevooroordeelde kultuur versterk word.

Read the report in Spanish or Japanese.