Die Upper Grand-skooldistrik gebruik Android en Google Play vir Onderwys om leerders altyd en oral te onderrig

Studente is meer betrokke by take en herken situasies waarin hulle idees en benaderings ondersteun kan word deur die tegnologie beskikbaar op hul tablette. Hulle het die nodige selfvertroue om hierdie vraagstukke op hulle eie te ondersoek.

David Scott, graad 5-onderwyser, Westminster Woods Public School

Uitdaging

UGDSB wou studente ondersteun wat hulle kennis op verskeie maniere uitdruk (visueel, ouditief en aanraking).

Oplossing

Onderwysers het Android-tablette, Chromebooks en Google Play vir Onderwys in hul klaskamers bekendgestel. Studente word bemagtig om op 'n manier te leer waarmee hulle gemaklik voel en kan sonder probleme saam aan skoolprojekte werk.