Die Jesuïet-skole steun die onderrig van sy studente in digitale vaardighede met Chromebooks.

Chromebooks het ons studente in staat gestel om meer navorsing oor 'n sekere onderwerp te doen en om vir meer inligting op die internet te soek. Hulle skep en deel materiaal met ander studente en met die onderwysers. Studente is besig om belangrike digitale vaardighede te ontwikkel.

Pablo Laspra, sosialenetwerk- en webdienste-administrateur en onderwyser in die Colegio San Ignacio-skool in Oviedo.

Uitdaging

Die Jesuïet-skole het dit nog altyd in ag geneem dat die aanpassing van hul opvoedingskema by moderne tye 'n prioriteit is. Hulle is veral die afgelope paar jaar betrokke by die digitalisering van die opvoedingsproses. 'n Paar jaar gelede het die Jesuïet-skole rekenaarlaboratoriums geskep wat deur die studente in sekere vakke gebruik kon word. Dit het neergekom op die gebruik van tradisionele kantoor-rekenaarsuites vir akademiese take. Maar hulle het hierdie stelsel baie onprakties gevind, met verskeie probleme wat betref onderhoud, bruikbaarheid, hoë koste as gevolg van lisensies en veral die deling van dokumente en inligting tussen studente en onderwysers. Buiten hierdie situasie was daar 'n behoefte om die opvoedkundige proses by die nuwe digitale omgewing aan te pas. Dit het 'n groep onderwysers, wat by IKT-ontwikkeling betrokke was, aangemoedig om al die skoolrade se goedkeuring te vra om met oorgawe innovasie te kan aanvaar en Chromebooks en Google Apps in die klaskamers bekend te stel.

Oplossing

Gedurende 2014 het die drie skole hulle pogings beduidend versterk om 'n volledige digitalisering van hulle opvoedingsvoorlegging uit te voer. Hulle wil nie net tegnologie in klaskamers bekendstel nie. Die mikpunt is om 'n moderne en koste-effektiewe opvoedingsproses te ontwikkel, dit te verbeter en dit te optimiseer. Dit moet aan elke student optimale digitale vaardighede verskaf, vir suksesvolle loopbaanontwikkeling in die toekoms.