Die Academies Enterprise-trust baan die weg vir VK-akademies met G Suite

Ons het nie verwag dat dit so maklik sou wees om oor te skakel en hoeveel geleenthede die skuif na G Suite sou verskaf nie. Buiten die verbetering van ons studente se onderrig, kan ons ook die toestelle wat hulle gebruik, baie makliker bestuur.

Chris Meaney, direkteur van IKT by die Academies Enterprise Trust

Uitdaging

AET is daartoe verbind om te verseker dat elke student in elkeen van sy 76 skole eendag aan plaaslike, streeks- en nasionale ekonomieë kan deelneem en om hulle te help om die vaardighede en selfvertroue te ontwikkel om 'n waardevolle bydrae tot die wêreld te maak. As deel hiervan is die gebruik van tegnologie noodsaaklik om te verseker dat AET opvoedkundige geleenthede maksimeer. Die Trust was beperk in die ontginning van die volle potensiaal van tegnologie vir onderrig, aangesien tegniese opstellings in die onderskeie skole aansienlik verskil het. Sonder 'n eenvormige stelsel was dit moeilik om doeltreffende prosesse en vereenvoudigde begrotingstrukture te skep. Dit het beteken dat elke skool in isolasie gewerk het, vanuit sowel 'n administratiewe as 'n kennisdelingperspektief.

Oplossing

In die somer van 2012 het AET G Suite for Education, die webgebaseerde kommunikasie- en samewerkingsuite wat gratis aan opvoedkundige instellings beskikbaar is, aangeneem. Met die produkte, wat Gmail, Google Kalender, Google Drive, Google Sites en Google Klaskamer insluit, het AET die potensiaal gesien wat dit tot klaskameronderrig sou toevoeg, naamlik beter kennisdeling tussen die skole, verbeterings in administratiewe doeltreffendheid en om toegang vanaf die huis aan almal te verskaf. Om alle studente in staat te stel om toegang tot die jongste tegnologie te hê, het die skole ook baie klasstelle Google Chromebooks, bekostigbare blaaiergebaseerde skootrekenaars wat vinnige en maklike toegang tot die web bied, beskikbaar gestel.