ข้ามไปยังเนื้อหา

องค์กรที่เราให้การสนับสนุน

เพื่อขยายการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และช่วยให้นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต เราจับมือโดยตรงกับองค์กรนวัตกรรมและสนับสนุนองค์กรการกุศลผ่าน Google.org

เพิ่มการเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลและการศึกษา CS

ช่วยนักการศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอนทักษะสำหรับอนาคต

กิจกรรมและทรัพยากรสำหรับการเขียนโค้ดเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม