Fortsätt till innehåll

Med hjälp av Jamboard inspirerar Leeds City College lärare och elever till att dela med sig av det de lär sig

Uppmuntrar till både självständighet och samarbete

Steven Hope, ansvarig för självständigt lärande på Leeds City College, leder en utveckling av skolans undervisningsmetoder. ”Vi ville ta steget ut från det traditionella klassrummet, så vi skapade områden för självständigt lärande där eleverna kan arbeta för sig själva.” Sedan mitten av 2019 finns det 16 områden för självständigt lärande och fler läggs till varje år på olika campus.

Elever på Leeds City College använde redan Google Workspace och Chromebook för både enskilda arbeten och grupparbeten. Hope ville uppmuntra till ännu mer självständigt lärande och samarbete, både inom dessa områden och i skolans lektionssalar.

”Under årens lopp har vi sett hur värdefull den här metoden är,” säger Hope. ”Vi ville göra det enklare för lärare att låta eleverna styra över sitt eget lärande.”

Hope ville driva igenom mer elevlett lärande på skolan, så han sökte aktivt efter verktyg som uppmuntrade till och underlättade samarbete mellan elever och lärare. ”Det är viktigt att diskutera hur digitala verktyg har ändrat vilka färdigheter som behövs i undervisningen,” säger han. ”Vi har fyra hörnstenar: kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation och samarbete. Jag anser att informationsinsamling är den femte hörnstenen eftersom det är en sådan stor del av vad eleverna måste kunna. Det är vårt jobb att ge eleverna verktyg som möjliggör insamlingen.”

”Med verktyg som Jamboard som uppmuntrar till kreativitet och informationsinsamling kan alla elever hitta svaren och visa upp dem precis som en lärare skulle. Det ger alla elever möjlighet att delta, oavsett vilken nivå de ligger på.”

Steven Hope, Ansvarig för självständigt lärande, Leeds City College

Använda Jamboard i områden för elevlett lärande

Hope fick upp ögonen för den interaktiva digitala whiteboardtavlan Jamboard på evenemanget Google Next, och han tänkte att den kunde vara ett bra verktyg för samarbete och informationsinsamling för både elever och lärare. ”Den är så intuitiv att jag lärde mig hur den fungerade på en eftermiddag”, säger Hope. ”Om det var så lätt för mig att förstå mig på den måste det vara likadant för resten av personalen, tänkte jag”

Han provade Jamboard i en vecka och bad så många som möjligt att testa den under tiden. ”Vi ville se hur Jamboard kunde användas i undervisningen”, säger Hope. Hans college valde att ta in åtta Jamboards, både till elevers självständiga arbete och olika utbildningsprogram för matte, idrott, idrottsundervisning och specialundervisning.

Jamboards ansluts till både Google Workspace och webben så att lärare och elever kan lägga till bilder, anteckningar och dokument till de jams som de skapar. En idrottslärare kan till exempel skapa träningsscheman på en Jamboard och lägga till bilder på fotbollsövningar.

”Lärare kan söka på webben och lägga till innehåll i realtid”, säger Hope. ”Elever kan samarbeta på en jam i realtid, precis som med Google Dokument, och sammanställa material från webben eller Google Drive. Det är ett nytt sätt att presentera kunskap.” När lärare har sparat sina jams kommer eleverna åt dem bara genom att logga in på Google Workspace.

Förbättrar undervisningen på flera olika sätt

Uppmuntrar elever till självständigt lärande

När Jamboards placerades i skolans områden för självständigt lärande blev eleverna direkt nyfikna på de nya enheterna.

”Vi har lärarassistenter och studiecoacher som uppmuntrar eleverna att använda den nya tekniken,” säger Hope. ”Men eleverna släpper lös sin kreativitet på Jamboards på egen hand, utan ytterligare hjälp.”

Eftersom jams visar hur eleverna har löst ett problem eller samlat in information får eleverna en djupare förståelse för undervisningen. ”Inom matematik och andra ämnen handlar undervisningen inte bara om slutresultatet,” säger Hope. ”Det handlar även om att visa hur du kom fram till slutsatsen.”

När elever skapar en jam, eller öppnar en jam en lärare har skapat, kan de gå igenom och samarbeta i jams på webben eller på en Chromebook eller smartphone med åtkomst till Google Workspace, vilket hjälper elever som missar lektioner på grund av andra åtaganden. Många av dem tar hand om familjemedlemmar eller jobbar samtidigt som de går i skolan. ”De kan delta i undervisningen hemma, på bussen eller på ett kafé”. ”Det kan vara hela skillnaden mellan godkänt och underkänt.”

Inspirerar till kreativitet och samarbete

Skolans lärare har anammat Jamboard med stor entusiasm, mycket tack vare att de kan börja skapa jams utan att behöva lägga mycket tid på att lära sig verktyget. ”Lärare tycker om att lära sig nya sätt att undervisa på, men de har ont om tid,” tillägger han. ”Jamboard-enheter uppmuntrar till kreativitet eftersom de är så intuitiva. Jag säger till lärare att de med hjälp av en Jamboard kan föreställa sig det oföreställbara och tänka bortom vad de gör just nu.”

Lärare letar reda på YouTube-videor från andra pedagoger som skapar engagerande lektioner med Jamboard. ”Det leder till att alla samlar på sig innehåll och kan ta del av varandras idéer,” sade han. ”Det är fantastiskt att se.”

Jamboard har dessutom inspirerat elever till att visa upp vad de har sammanställt. I en kurs inom hälsa och socialt arbete samlade en elev bilder från internet i en jam och framhävde sina slutsatser genom att lägga till ikoner och symboler, t.ex. stjärnor och kors. Det var en otroligt smart lösning som verkligen blåste liv i arbetet,” säger Hope.

Låter eleverna fokusera på problemlösningsprocessen

”Det bästa med att använda Jamboard med Google Workspace är att verktygen försvinner in i bakgrunden, så att vi kan fokusera på den pedagogiska aspekten och elevernas slutsatser,” säger Hope. Detta gäller särskilt när lärare och elever löser problem tillsammans på en Jamboard. Tekniken förstärker klassrumsmiljön i stället för att vara ivägen.

Under en matematiklektion skrev läraren svaret i stället för frågan på Jamboarden och bad eleverna lista ut problemet som skulle ge dem svaret. Eleverna bidrog till jamen via sina Chromebooks och lärarna visade några av lösningarna på Jamboarden så att eleverna kunde förklara hur de gick tillväga.

”Alla hade gjort på olika sätt,” sade han. ”Och lärarna kunde fokusera på de elever som behövde hjälp med att lösa problemet. Det var en enkel övning, men den gav eleverna mycket.”

Hope ser Jamboard som ett sätt att ge eleverna möjlighet att inte bara dela med dig av vad de lärt sig, utan också hur de lärt sig det. ”Med verktyg som Jamboard som uppmuntrar till kreativitet och informationsinsamling kan alla elever hitta svaren och visa upp dem precis som en lärare skulle,” säger han. ”Det ger alla elever möjlighet att delta, oavsett vilken nivå de ligger på.”

Målsättning

  • Hjälpa lärare och elever att välja ut innehåll
  • Möjliggöra elevlett lärande
  • Ge lärare och elever tillgång till verktyg som inspirerar till kreativitet

Vad de gjorde

  • De placerade ut Jamboard-enheter i lektionssalar och områden för självständigt lärande
  • De sparade jams åt elever så att de alltid har åtkomst till dem på sina mobila enheter

Vad de åstadkommit

  • De vägledde elever genom problemlösningsprocessen
  • De lade till innehåll från Google Drive och webben i presentationer
  • De inspirerade eleverna till att dela sina projekt med klasskamraterna