Fortsätt till innehåll

Se till att alla elever får möjlighet att lära sig datavetenskap

Tillgången till utbildning inom datavetenskap av hög kvalitet hjälper eleverna att få de kunskaper de behöver för framtiden, inklusive kodning, problemlösning, kreativitet och lagarbete.

Alla elever kan forma framtiden

Mer än 65 % av dagens ungdomar kommer att arbeta med sådant som inte ens existerar i dagsläget, så som att skapa ny teknik, utveckla den artificiella intelligensen och utforma bättre sätt att analysera data. Alla som vill ha en karriär inom ett brett spektrum av branscher behöver ha en stabil grund inom datavetenskapen och färdigheter och erfarenhet av att använda dagens teknik.

Ändå visar vår Gallup-undersökning en stor ojämlikhet i tillgången till datavetenskapliga utbildningar. Vi arbetar med att minska dessa klyftor, så att alla elever – från lågstadiet till universitetet – ska få de verktyg och kunskaper och den inspiration de behöver för att känna sig hemma i teknikvärlden.

Inspirera till utforskning

Hjälpa alla elever att se sig som teknikvetare

Vi utvecklar program och aktiviteter som visar eleverna – oavsett bakgrunder och intressen – vad datavetenskap är och som inspirerar dem att använda datorernas kraft för att lösa problem i det verkliga livet.

Öka tillgängligheten och möjligheterna

Utveckla elevernas självförtroende och färdigheter

Alltför många elever är fortfarande underrepresenterade i tekniktunga branscher och karriärer. Våra program öppnar dörrar, så att alla elever får möjlighet att lära sig praktiska färdigheter som de kan använda både nu och i framtiden.

Utrusta eleverna för framtida karriärer

Förbereda eleverna med teknikkunskaper och -expertis

Google tillhandahåller koncentrerade kurser och praktiska erfarenheter för högskolestudenter som saknar fasta datavetenskapsfakultet, så att studenterna får utveckla sina grundläggande färdigheter och får ta del av avancerad undervisning.

Undervisa i datavetenskap med flexibla resurser och support

CS First är en läroplan som är klar att användas. Alla lärare kan använda den för att introducera datavetenskap för eleverna. Instruktionsvideor, aktiviteter och kodningsprojekt hjälper eleverna att utveckla färdigheter och få bättre självförtroende samtidigt som de lär sig.

En lärare pratar med barn

Vi är en del av en hängiven och sammansvetsad gemenskap

Google stödjer utbildningsorganisationer och ideella organisationer med det gemensamma målet att förbättra och utöka datavetenskapens möjligheter för eleverna. Tillsammans förbereder vi eleverna genom att ge dem de färdigheter de behöver för att lyckas.