Przejdź do treści

Zapewnianie każdemu uczniowi możliwości nauki informatyki

Dzięki dostępowi do edukacji informatycznej na wysokim poziomie wszyscy uczniowie mogą rozwijać umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości. Mogą nauczyć się m.in. kodowania, rozwiązywania problemów, kreatywności i pracy zespołowej.

Każdy uczeń może kształtować przyszłość

Ponad 65% młodych ludzi będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją – będą tworzyć nowe technologie, rozwijać sztuczną inteligencję i opracowywać lepsze sposoby analizowania danych. Aby odnieść sukces zawodowy w różnych branżach, wszyscy uczniowie już dziś potrzebują solidnych podstaw w zakresie umiejętności informatycznych i doświadczenia w korzystaniu z technologii.

Badania przeprowadzone wspólnie z firmą Gallup wykazały jednak poważne nierówności w dostępie do edukacji informatycznej. Pracujemy nad wyeliminowaniem tych różnic, aby zapewnić wszystkim uczniom, na wszystkich poziomach – od szkoły podstawowej po szkołę wyższą – dostęp do narzędzi oraz możliwość rozwoju umiejętności, dzięki którym poczują się pewnie podczas pracy z technologią.

Inspirująca eksploracja

Pomaganie uczniom we wcielaniu się w rolę technologa

Opracowujemy programy i aktywności, które pokazują uczniom — ze wszystkich środowisk i z różnymi zainteresowaniami — czym jest informatyka, i inspirują ich do wykorzystania możliwości przetwarzania danych do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Zwiększanie dostępu do zasobów i możliwości

Budowanie pewności siebie uczniów i rozwijanie ich umiejętności

Zbyt wielu uczniów ma utrudniony dostęp do branż technologicznych i pracy w tych branżach. Nasze programy umożliwiają każdemu uczniowi naukę praktycznych umiejętności, które mogą oni wykorzystać teraz i w przyszłości.

Przygotowywanie uczniów pod kątem zawodów przyszłości

Pomaganie uczniom w zdobywaniu doświadczenia i umiejętności w zakresie technologii

Google udostępnia ukierunkowane kursy i zapewnia możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w przypadku studentów uczelni, na których nie ma wydziałów informatyki. Pomagamy studentom rozwijać podstawowe umiejętności i przekazujemy im zaawansowaną wiedzę.

Ucz informatyki za pomocą elastycznych zasobów

CS First to gotowy program nauczania, za pomocą którego każdy nauczyciel może zaznajomić uczniów z informatyką. Filmy instruktażowe, aktywności i projekty związane z kodowaniem pomagają uczniom rozwijać umiejętności i budować pewność siebie podczas nauki.

Nauczyciel rozmawia z dziećmi

Jesteśmy częścią zaangażowanej, połączonej społeczności

Google wspiera organizacje edukacyjne i non-profit, które mają wspólny cel: ulepszać i zwiększać możliwości informatyczne uczniów. Wspólnie pomagamy uczniom rozwijać umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces.